Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Insikter i verksamheter

Vad är insikter i verksamheten?

Insikter i verksamheten är en typ av affärsanalys som gör det möjligt för företag att generera en slinga för prestation och återkoppling, vilket ger beslutsfattare realtidsinsikter och insyn i affärsverksamhetens olika utfall. Dessa insikter gör det möjligt för beslutsfattare att agera utifrån de olika utfallen och omedelbart se resultaten av de vidtagna åtgärderna. Genom att övervaka affärsprocesser hjälper datastödd verksamhetsanalys företag att identifiera ineffektivitet eller hot, för att fatta lämpliga beslut för att optimera affärsprocesser med digital intelligens.

Vad är affärsnyttan med insikter i verksamheten?

Vi har konstaterat att insikter i verksamheten ger realtidsinsikter för att uppnå mer effektiva, datadrivna affärsbeslut. Låt oss titta på några särskilda exempel som visar fördelarna med insikter i verksamheter inom olika affärsområden:

  1. Personalresurser: Genom att identifiera sambandet mellan händelser och dataövervakning i realtid, så hjälper datastödd verksamhetsanalys HR-team att exaktare avgöra vilken kandidat som har rätt kompetens för jobbet. Den identifierar också anställdas känsloläge och oddsen när en väl ansedd anställd riskerar att sluta.
  2. Ekonomi och bokföring: Insikter i verksamheter hjälper redovisningsteam att genomföra ”smarta spenderingsstrategier" för att optimera upphandlingsprocesser, samt reseplaner och riktlinjer för företag.
  3. Marknadsföring och försäljning: Med branschspecifika funktioner för instrumentpanelen och förmågan att analysera trender kan insikter i verksamheter informera sälj- och marknadsteam om vilka kanaler som har bäst genomslagskraft.
  4. Branschens agnostiker: Inom olika branscher kan insikter i verksamheter använda sina flerdimensionella analysfunktioner för att informera företag om logistiska beslut, såsom att köpa eller hyra en byggnad, och om de ska utföra en tjänst internt eller med en extern partner.
  5. Upptäck föråldring: Insikter i verksamheten kan också identifiera kontrakt för programvaror som inte används, upptäcka funktioner i ny utrustning som inte är nödvändiga och eliminera dubbla licenser, vilket sparar kostnader likväl som virtuellt och fysiskt utrymme.

Från övervakning av affärsverksamheter till metadata och grundorsaksanalys ger insikter i verksamheten företag viktiga insikter i deras inre funktionssätt, vilket möjliggör snabbare, säkrare beslutsfattande och maximal effekt. Läs mer om insikter i verksamheten i vårt utvalda innehåll nedan.

Insikter i verksamheten - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista