carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Insikter i verksamheten

Vad är insikter i verksamheten?

Insikter i verksamheten (operations intelligence), även kallat verksamhets-/driftsintelligens, är en typ av affärsanalys som gör det möjligt för organisationer att generera en slinga för prestation och återkoppling, vilket ger beslutsfattare realtidsinsikter och insyn i affärsverksamhetens olika utfall. Dessa insikter gör det möjligt för beslutsfattare att agera utifrån de olika utfallen, och omedelbart se resultaten av de vidtagna åtgärderna. Genom att övervaka affärsprocesser hjälper insikter i verksamheten, företag att identifiera ineffektivitet eller hot, för därefter att fatta lämpliga beslut för att optimera affärsprocesser med digital intelligens.

Vad är affärsnyttan med insikter i verksamheten?

Vi har konstaterat att insikter i verksamheten ger realtidsinsikter för att uppnå mer effektiva, datadrivna affärsbeslut. Låt oss titta på några särskilda exempel som visar fördelarna med insikter i verksamheten inom olika affärsområden:

  1. Personalresurser: Genom att identifiera sambandet mellan händelser och dataövervakning i realtid, så hjälper driftintelligens HR-team att exaktare avgöra vilken kandidat som har rätt kompetens för jobbet. Den identifierar också anställdas känsloläge och oddsen när en väl ansedd anställd riskerar att sluta.
  2. Ekonomi och bokföring: Insikter i verksamheten hjälper redovisningsteam att genomföra ”smarta spenderingsstrategier" för att optimera upphandlingsprocesser, samt reseplaner och riktlinjer för företag.
  3. Marknadsföring och försäljning: Med branschspecifika funktioner för instrumentpanelen och förmågan att analysera trender kan insikter i verksamheten informera sälj- och marknadsteam om vilka kanaler som har bäst genomslagskraft.
  4. Branschens agnostiker: Inom olika branscher kan insikter i verksamheten använda sina flerdimensionella analysfunktioner för att informera företag om logistiska beslut, såsom att köpa eller hyra en byggnad, och om de ska utföra en tjänst internt eller med en extern partner.
  5. Upptäck föråldring: Insikter i verksamheten kan också identifiera kontrakt för programvaror som inte används, upptäcka funktioner i ny utrustning som inte är nödvändiga och eliminera dubbla licenser, vilket sparar kostnader likväl som virtuellt och fysiskt utrymme.

Från övervakning av affärsverksamheter till metadata och grundorsaksanalys ger driftintelligens, företag viktiga insikter i deras inre funktionssätt, vilket möjliggör snabbare, säkrare beslutsfattande och maximal effekt. Läs mer om insikter i verksamheten i vårt utvalda innehåll nedan.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you