carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Omnikanal-marknadsföring

Vad är omnikanal-marknadsföring?

Omnikanal-marknadsföring (omnichannel marketing) är en strategi där alla marknadsföringsinsatser, kundens kontaktpunkter och försäljningsställen samverkar för att skapa en sömlös köpsupplevelse för konsumenten, med målet att effektivisera, snarare än att avbryta, deras köprutin. Omnikanal-marknadsföring sätter konsumenten i centrum för marknadsföringssystemet och överlappar de kanaler som konsumenten engagerar sig med. En typisk strategi för omnikanal-marknadsföring kan innefatta webbplatsinnehåll, blogginlägg, organiska sociala medier, e-post- och SMS-marknadsföring, återannonsering, betald reklam, värvningar och omdömen.

Vad är affärsnyttan med omnikanal-marknadsföring?

Genom att investera i rätt strategi för omnikanal-marknadsföring och transformera kundinteraktioner, så kan en organisation förverkliga viktiga fördelar, såsom:

  • Smartare investeringar. Undvik att helt enkelt jaga konkurrensen eller implementera en ny teknik, bara för att det är den senaste trenden, och implementera istället lösningar som är datadrivna och tänjbara.
  • Helhetssyn. Transformation av omnikanaler sker över en hel organisation, och innebär analys av inverkan på företaget, fastställande av nya policyer och säkerställande av att rätt team finns på plats.
  • Snabba lanseringstider. Eftersom relevans för kunderna är själva kärnan av transformationen via omnikanaler, så kan en organisation snabbt leverera nya upplevelser till marknaden, och sedan lära av dem och göra finjusteringar därefter.
  • Kundengagemang. I en värld som genomsyras av digitalt innehåll, så hjälper en omnikanalig strategi att se till att om en konsument störs av en viss marknadsföringstaktik, så kommer den ersättas av en annan. 

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you