Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Omnikanal-handel

Vad är omnikanal-handel?

Handel via flera kanaler är en säljmetod som helt integrerar flera kanaler - brick-and-mortar, desktop, mobile, etc. - för att skapa en sömlös, konsekvent och enhetlig shoppingupplevelse som stöds vid varje beröringspunkt med intelligent data för att möta kundernas preferenser och behov.

Vad är affärsnyttan med omnikanal-handel?

Handel via alla kanaler kan ge flera fördelar för en organisation:

  • Kundbekvämlighet.I en detaljhandelsvärld där kunder ofta är mer benägna att köpa online än i butiken, säkerställer handel via flera kanaler att de har tillgång till flera sätt att handla.
  • Kundutgifter. Eftersom en framgångsrik strategi för handel via flera kanaler ger kunderna fler möjligheter att köpa, är de mer benägna att öka sina totala utgifter.
  • Kundlojalitet.Genom att använda kunddatabasinformation genereras värdefull insikt i enskilda kunder och, med hjälp av dessa insikter, tjänar de deras lojalitet genom att ge en mer personlig shoppingupplevelse.
Omnikanal-handel - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista