carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Edge Computing, kantdatorsystem

Vad är Edge Computing? 

Edge Computing, även kallat kantdatorsystem, är en term som refererar till att placera datorresurser nära där data genereras, sedan påskynda analysen av dessa data och göra det möjligt för ett företag att agera snabbare på insikterna. Edge-enheter ger åtkomst till företagsnätverket från externa nätverk och kan utföra översättningar av protokoll för dataanalyser i realtid för att underlätta datadelning med andra system.

Vad är affärsnyttan med Edge Computing?

Genom att analysera data närmare källan (snarare än att skicka den till molnet för bearbetning), kan hastighetsberäkning snabba på svarstiden och minska kostnaderna för dataöverföring. Detta snabba svar är viktigt för tidskänsliga applikationer som styr förarlösa bilar, hanterar fältutrustning eller manipulerar en robotkirurgisk arm. Edge-analys kan också hjälpa till att uppfylla juridiska krav på att organisationer lagrar data inom samma jurisdiktion där de genereras.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you