Skip to main content Skip to footer

Intelligens, analys och beslutsfattande med Edge

Dagens affärstempo och dataspridning kräver databearbetning närmare datakällan för snabbare och mer praktiska beslut. Edge-dataanvändning flyttar beräkningsintensiva, svarstidskänsliga program närmare slutanvändaren för att ge beslutsfattande i nära realtid.
I IoT-åldern genererar närapå alla anslutna och instrumenterade enheter enorma mängder data. Med molnet går det att bygga ekosystem för enheter i företaget – men för det krävs ytterligare tid och bättre anslutningar för att möjliggöra faktabaserade beslut efter analys. Att skicka data till molnet och vänta på resultat kostar dyrbar bandbredd och utgör ett hinder för responsivitet i realtid.
Det finns ett bättre sätt. Mycket av den data som samlas in från enheter kan analyseras nära utgångspunkten - det vill säga ”Edge” - för att leverera nästan omedelbara, automatiserade resultat. Det är där Cognizants Edge-tjänster har sin roll. Vi möjliggör dataanalys vid datainsamlingspunkten – på själva enheterna samt i de gatewayer och mikrodatacenter som sammankopplar företagets ekosystem. 
Med hjälp av intelligent edge-design, konfiguration och hantering kan vi leverera beräkningsfunktioner till de logiska slutpunkterna i nätverket, så att du får bättre prestanda, lägre driftskostnader och mer tillförlitlighet för program och tjänster med låg svarstid.

61 %

av seniora IT-chefer anser att oförmågan att samla in, lagra, integrera och analysera data i realtid från slutpunktsenheter är ett stort hinder för framgångsrik IOT-implementering.

Lösningar

Edge-databehandling för att skapa en konkurrensfördel

De ständigt ökande affärsmöjligheterna i branschen gör att din organisation måste skapa edge-to-core-tjänster med en vy från utsidan. Cognizants Edge-tjänster sammanför edge-to-core-infrastruktur, analys, relaterade vertikala lösningar, tjänster och plattformar för branschvariationer och skala.

Designa innovativa edge-lösningar

 

Cognizants erbjuder anpassad design för edge-enheter  (kantdator), som tillhandahåller beprövade lösningar för produktutveckling, som hjälper dig att skrida till verket med dina idéer. Vi använder våra designkunskaper till att hjälpa dig med utvecklingen av edge-enheter, inbyggd utveckling, sensorintegrering och testning av edge-enheter, samt säkerhetslösningar för edge-enheter. Vi kan även rådgöra med dig om val av edge-enheter och sensorer baserat på kravanalysen och teknikplaneringen för din edge-till-molnlösning.

Förstå och implementera kant-till-kärnsystem

Med Cognizants lösning för Edge-integrering kan din organisation enkelt förstå och konfigurera egna edge-to-core-system med följande:

 • Edge som en tjänst (EaaS)  erbjuder en heltäckande edge-infrastruktur för att köra en IoT-lösning. EaaS minskar inträdeshindren för ditt IoT-program och minimerar komplexiteten och riskerna för företaget vad gäller att utveckla och hantera en IoT-lösning.
 • Identifiering och utvärdering av fasta tillgångar ökar din förståelse för edge-miljön genom att ge insyn i dina OT-tillgångar, edge-IT-infrastrukturen och edge-program. En kombination av ledande OT- och IT-identifieringsverktyg, ett väldefinierat ramverk för manuell identifiering samt ett omfattande fälttjänstnätverk möjliggör insamling av detaljerad tillgångsinformation, nätverkstopologi, kommunikationsvägar och protokoll.

Ditt 24x7 IoT-nervcenter

Cognizants lösning för driften av edge (kantdator) erbjuder integrerade tjänster för övervakning, hantering och underhåll för din IoT-lösning. Vårt IoT Nerve Center ger ett omfattande ramverk som tillhandahåller dygnet runt-tjänster för din edge-to-core-IoT-lösning, däribland övervakning, hantering och automatisering av uppkopplingar och applikationer, samt plattformar, tjänster och infrastruktur för IoT. 

Huvudtjänsterna i Cognizants IoT Nerve Center innefattar:

 • Identifiering av kritiska fel
 • Tillgänglighetshantering
 • Övervakning och diagnosticering av edge-to-core-system
 • Avisering i nära realtid för oönskat systembeteende
 • Fälttjänster, reservdelar från tredje part och garantihantering 
 • Optimerade prestanda för anslutna produkter
 • Automatiserad konfigurationshantering, hantering av säkerhetskorrigeringar/uppdateringar av fast programvara 
 • Prediktiv analys och automatisering som minskar kritiska systemfel
 • Enskild instrumentpanel och trendrapporter avseende hanterade tjänster.

Via Cognizants IoT Nerve Center-tjänster kan vi även sköta förstärkta tjänster kring vertikala, särskilda användningsfall, som passar din miljö och dina behov – så att du kan fokusera på att sköta kärnverksamheten medan vi hanterar ditt IoT-program.

Nätverkssegmentering vid kanten

Dagens IoT-enheter och deras relaterade data interagerar med andra enheter och resurser genom ditt utvidgade nätverk. Därför är det viktigt att skydda dessa IoT-enheter och tillhörande data. 

Cognizants tjänst Edge Secure skyddar kontinuerligt dina intelligenta edge-to-core-system. Vår lösning Network Segmentation ger ett heltäckande särskiljande av trafik för användare, enheter och applikationer mellan edge och företagets IT-miljöer, så att du får förbättrad säkerhet och regelefterlevnad i edge-infrastrukturen. 

Cognizants Network Segmentation (nätverkssegmentering) driftsätter en intelligent, infrastrukturbaserad arkitektur, som omfattar hela din nätverksmiljö. Den använder kraftfulla verktyg för nätverkssäkerhet till att: 

 • Dynamiskt segmentera dina IoT-enheter
 • Inspektera IoT-enheternas krypterade trafik vid nätverkshastigheter
 • Korrelera information om hot och sedan automatiskt svara på upptäckta hot var som helst i ditt distribuerade IoT-nätverk.

Få riktiga insikter från dina data

Cognizants Edge-intelligens hjälper din organisation att utvinna meningsfulla, användbara insikter från de enorma mängder data som genereras av dina OT- och IoT-enheter och -plattformar.

Vår AaaS (Analytics as a Service) innehåller färdiga byggstenar för analys som kan påskynda utvecklingen av din intelligenta edge (kantdator). Vi hjälper dig att analysera data på plattforms-, process- och maskinnivå, så att du kan få insikter i verksamheten, som kan förbättra företagets prestanda. AaaS medför analys av bransch- eller teknikspecifika data på program- och processnivå, samtidigt som det tillhandahåller edge-maskininlärning som en analytisk tjänst. Detta innefattar edge-till-moln-samarbete där modeller kan "övas upp" i molnet med hjälp av enorma mängder data och bilder för att sedan driftsättas till edge för bearbetning.

Vår plattform In-Vehicle Analytics  (analys i fordonet) ger analystjänster för autonoma, elektriska fordon, samt ADAS- och AV-lösningar. Vi tillhandahåller tjänster i fordon med fokus på lokalisering, beslutsfattande och styrning.

Senaste insikterna

RAPPORTER

Framtidens IT-infrastruktur

Vår forskning avslöjar de förändringar som företagsledare gör i sin teknikinfrastruktur, liksom IT-arbetets skiftande karaktär, operationer, prestandamätvärden och jobb för att omarbeta för den digitala tidsåldern. 

oskärpt bild av en arbetande kvinna

Våra samarbetspartner

Vi bildar partnerskap och strategiska allianser med världsledande företag så att vi kan utöka vårt utbud av tjänster och leverera heltäckande lösningar till kunderna. Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor.