carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Omvandla företagets behov till konkurrensfördelar

Designa, integrera och hantera lösningar, tjänster och plattformar för Edge-to-Core 

Intelligens, analys och beslutsfattande med Edge


Dagens affärstempo och dataspridning kräver databearbetning närmare datakällan för snabbare och mer praktiska beslut. Edge-dataanvändning flyttar beräkningsintensiva, svarstidskänsliga program närmare slutanvändaren för att ge beslutsfattande nästan i realtid.

I IoT-åldern genererar nästan alla anslutna och instrumenterade enheter enorma mängder data. Med molnet går det att bygga ekosystem för enheter i företaget, men för det krävs ytterligare tid och bättre anslutningar för att möjliggöra faktabaserade beslut efter analys. Att skicka data till molnet och vänta på resultat kostar dyrbar bandbredd och utgör ett hinder för responsivitet i realtid.

Det finns ett bättre sätt. Mycket av den data som samlas in från enheter kan analyseras nära utgångspunkten - det vill säga i ”kanten” - för att leverera nästan omedelbara, automatiserade resultat. Det är där Cognizants Edge-tjänster (kantdator) har sin roll. Vi möjliggör dataanalys vid datainsamlingspunkten – på själva enheterna, samt i de gatewayer (nätslussar) och mikrodatacenter som sammankopplar företagets ekosystem. 

Med hjälp av intelligent Edge-design, konfiguration och hantering kan vi leverera beräkningsfunktioner till de logiska ändpunkterna i nätverket, så att du får bättre prestanda, lägre driftskostnader och mer tillförlitlighet för program och tjänster med korta väntetider.

61 %

av IT-chefer med högre befattningar anser att oförmågan att samla in, lagra, integrera och analysera data i realtid från ändpunktsenheter är ett stort hinder för en lyckad IoT-implementering.

Läs mer

Lösningar

Edge-användningen för att skapa en konkurrensfördel


De ständigt ökande affärsmöjligheterna i branschen gör att din organisation måste skapa edge-to-core-tjänster (kantdator till kärnsystem) med en vy från utsidan. Cognizants Edge-tjänster sammanför edge-to-core-infrastruktur och analys, samt relaterade vertikala lösningar, tjänster och plattformar för branschvariationer och skalbarhet.

 • Edge-design

  Designa innovativa Edge-lösningar

  Cognizants erbjuder anpassad design för edge-enheter  (kantdator), som tillhandahåller beprövade lösningar för produktutveckling, som hjälper dig att skrida till verket med dina idéer. Vi använder våra designkunskaper till att hjälpa dig med utvecklingen av edge-enheter, inbyggd utveckling, sensorintegrering och testning av edge-enheter, samt säkerhetslösningar för edge-enheter. Vi kan även rådgöra med dig om val av edge-enheter och sensorer baserat på kravanalysen och teknikplaneringen för din edge-till-molnlösning.

 • Edge-integrering

  Förstå och implementera Edge-to-Core-system

  Med Cognizants lösning för Edge-integrering kan din organisation enkelt förstå och konfigurera egna edge-to-core-system med följande:

  • Edge som en tjänst (EaaS) erbjuder en heltäckande edge-infrastruktur för att köra en IoT-lösning. EaaS minskar inträdeshindren för ditt IoT-program och minimerar komplexiteten och riskerna för företaget vad gäller att utveckla och hantera en IoT-lösning.
  • Identifiering och utvärdering av fasta tillgångar ökar din förståelse för edge-miljön genom att ge insyn i dina OT-tillgångar, edge-IT-infrastrukturen och edge-program. En kombination av ledande OT- och IT-identifieringsverktyg, ett väldefinierat ramverk för manuell identifiering, samt ett omfattande fälttjänstnätverk möjliggör insamling av detaljerad tillgångsinformation, nätverkstopologi, kommunikationsvägar och protokoll.
 • Edge-drift

  Ditt nervsystem för IoT dygnet runt

  Cognizants lösning för driften av edge (kantdator) erbjuder integrerade tjänster för övervakning, hantering och underhåll för din IoT-lösning. Vårt IoT Nerve Center ger ett omfattande ramverk som tillhandahåller dygnet runt-tjänster för din edge-to-core-IoT-lösning, däribland övervakning, hantering och automatisering av uppkopplingar och applikationer, samt plattformar, tjänster och infrastruktur för IoT. 

  Huvudtjänsterna i Cognizants IoT Nerve Center innefattar:

  • Identifiering av kritiska fel
  • Tillgänglighetshantering
  • Övervakning och diagnosticering av edge-to-core-system
  • Avisering nästan i realtid för oönskat systembeteende
  • Fälttjänster, reservdelar från tredje part och garantihantering 
  • Optimerade prestanda för anslutna produkter
  • Automatiserad konfigurationshantering, hantering av säkerhetskorrigeringar/ uppdateringar av fast programvara 
  • Prediktiv analys och automatisering som minskar kritiska systemfel
  • Enskild instrumentpanel och trendrapporter avseende hanterade tjänster

   

  Via Cognizants IoT Nerve Center-tjänster kan vi även sköta förstärkta tjänster kring vertikala, särskilda användningsfall, som passar din miljö och dina behov – så att du kan fokusera på att sköta kärnverksamheten medan vi hanterar ditt IoT-program.

 • Edge-skydd

  Nätverkssegmentering med Edge

  Dagens IoT-enheter och deras relaterade data interagerar med andra enheter och resurser genom ditt utvidgade nätverk. Därför är det viktigt att skydda dessa IoT-enheter och tillhörande data. 

  Cognizants tjänst Edge Secure skyddar kontinuerligt dina intelligenta edge-to-core-system. Vår lösning Network Segmentation ger ett heltäckande särskiljande av trafik för användare, enheter och applikationer mellan edge och företagets IT-miljöer, så att du får förbättrad säkerhet och regelefterlevnad i edge-infrastrukturen. 

  Cognizants Network Segmentation (nätverkssegmentering) driftsätter en intelligent, infrastrukturbaserad arkitektur, som omfattar hela din nätverksmiljö. Den använder kraftfulla verktyg för nätverkssäkerhet till att: 

  • Dynamiskt segmentera dina IoT-enheter
  • Inspektera IoT-enheternas krypterade trafik vid nätverkshastigheter
  • Korrelera information om hot och sedan automatiskt svara på upptäckta hot var som helst i ditt distribuerade IoT-nätverk
 • Edge-information

  Få riktiga insikter från dina data

  Cognizants Edge-intelligens hjälper din organisation att utvinna meningsfulla, användbara insikter från de enorma mängder data som genereras av dina OT- och IoT-enheter och -plattformar.

  Vår AaaS (Analytics as a Service) innehåller färdiga byggstenar för analys som kan påskynda utvecklingen av din intelligenta edge (kantdator). Vi hjälper dig att analysera data på plattforms-, process- och maskinnivå, så att du kan få insikter i verksamheten, som kan förbättra företagets prestanda. AaaS medför analys av bransch- eller teknikspecifika data på program- och processnivå, samtidigt som det tillhandahåller edge-maskininlärning som en analytisk tjänst. Detta innefattar edge-till-moln-samarbete där modeller kan "övas upp" i molnet med hjälp av enorma mängder data och bilder för att sedan driftsättas till edge för bearbetning.

  Vår plattform In-Vehicle Analytics  (analys i fordonet) ger analystjänster för autonoma, elektriska fordon, samt ADAS- och AV-lösningar. Vi tillhandahåller tjänster i fordon med fokus på lokalisering, beslutsfattande och styrning.

Senaste insikterna

Våra partner

Vi bildar partnersamarbeten och strategiska allianser med världsledande företag så att vi kan utöka vårt utbud av tjänster och leverera heltäckande lösningar till kunderna. Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Amazon Web Services
Dell Technologies
Google Cloud
Hitachi Vantara
HP
Microsoft
ServiceNow
VMware

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.