carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Digital upplevelseplattform

Vad är en digital upplevelseplattform?

En digital upplevelseplattform (digital experience platform - DXP) är ett integrerat ramverk för företagsprogramvara som syftar till att nå och engagera olika publiker över flera digitala kontaktpunkter för att förbättra den totala kundupplevelsen (CX).

Vad är affärsnyttan med digital upplevelseplattform?

DXP kan ge flera fördelar till en organisation, exempelvis: 

  • En enda källa till sanning. En enhetlig DXP rymmer kunddata från flera system, liksom flera användningsfall, så att anställda kan utforska flera scenarier inom funktionsområden, såsom företagsutbildning och produktutveckling.
  • Lagarbete. DXP:er gör det möjligt för ett team att identifiera innehåll som bäst tilltalar en publik, för att sedan samarbeta med andra team för att återanvända innehållet på flera webbplatser.
  • Olika funktioner. Många DXP:er har ett brett spektrum av funktioner, såsom innehållshantering, personalisering, säkerhet, samarbete, arbetsflöde, analys och optimering, med mera.
  • Regelefterlevnad. Med en DXP kan flera webbplatser hanteras från ett enda kodförråd, med robusta rättigheter som effektiviserar regelefterlevnad.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you