carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Dataintagning, dataintag, datainhämtning

Vad är dataintagning?

Dataintagning, dataintag eller datainhämtning (data ingestion), är processen för att importera stora, diverse datafiler från flera källor till ett enda molnbaserat lagringsmedium - ett datalager, datamarknad eller databas, där det kan nås och analyseras. Efter-som data kan förekomma i flera olika former och härstammar från hundratals källor, desinficeras de och transformeras till ett enhetligt format med hjälp av en ETL-process (extract, transform and load – hämtning, konvertering och lagring av data).

Vad är affärsnyttan med dataintagning?

En effektiv dataintagningsprocess ger flera fördelar, såsom:

  • Datatillgänglighet över hela företaget, mellan olika avdelningar och funktionella områden med olika datacentrerade behov.
  • En förenklad process för att samla in och rensa data som importeras från hundratals källor, bestående av dussintals olika typer och scheman, till ett enda, konsekvent format.
  • Möjligheten att hantera omfattande mängder data i hög hastighet i realtid, samt rensa och/eller lägga till tidsstämplar under intagsprocessen.
  • Minskade kostnader och tidsbesparingar jämfört med de manuella processerna för dataaggregation - speciellt om lösningen är en så kallad "as-a-service-modell".
  • Möjligheten för även ett litet företag att samla in och analysera större datamängder och enkelt hantera datatoppar.
  • Molnbaserad lagring för stora datavolymer i rå form hjälper till att säkerställa enkel åtkomst till den vid behov.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you