Skip to main content Skip to footer

Cognizant BigDecisions

Affärsframgång beror på snabbheten i beslut och exaktheten i data. När intelligenta beslut är avgörande tillhandahåller Cognizants plattform för datamodernisering lösningen. Cognizant BigDecisions® – en heltäckande, färdigkonstruerad lösning för datainmatning och enhetlig, företagsövergripande analys. Det är en svit av företagsspecifika verktyg som gör data lättillgängligare och tillförlitligare, samt tillför regelefterlevnad – för att möjliggöra kritiska affärsbeslut i realtid.

Moduler för modernisering av plattformar

Fyra BigDecision-moduler hjälper företag att snabbt bygga en dataanpassad plattform:

Inmatning

Metadatadriven inmatning och bearbetning av data i realtid gör att du kan inhämta data från olika typer av källor med ett stabilt ramverk för datainmatning och "smart connectors", som omfattar alternativ för tillfällig, satsvis (batch) eller avancerad schemaläggning.

Transformera

Integrera och bearbeta komplexa dataflöden – både satsvis (batch) och i realtid – genom ett omfattande och intuitivt, grafiskt dra-och-släpp-användargränssnitt för enkel åtkomst.

Styrning

Utför kvalitetsdatahantering för självbetjäning – inklusive dataprofilering, validering, rensning och datastyrning – med övervakning och rapportering av datakvalitet via fördefinierade vyer, detaljnivåer och instrumentpaneler.

Konsumera

Hämta data från strömmar på sociala medier, IoT och företagskällor, skapa komplexa dataflöden för strömnings-/ batchbearbetning i realtid av inkommande händelser och utveckla strömningsjobb med hjälp av ett interaktivt gränssnitt utan kod.

På 75 % kortare tid

 

jämfört med plattformar som byggs från grunden

Intelligent Data Works

Intelligent Data Works är en flexibel, kompetent datagrundstruktur med en unik uppsättning av acceleratorer för AI och maskininlärning, som automatiserar manuella uppgifter och gör data tillgängliga där och då de behövs.
Dessa automatiserings- och intelligensverktyg driver affärsinnovation och resultat för att skapa en AI-datapipeline med:

Responsiv datamodellering 
Responsiv datamodellering 

Kortar ner lanseringstiden genom att automatiskt generera datamodeller, utnyttjar AI och maskininlärning och utför konsekvensanalys, samt autokorrigerar kartläggningen för inhämtning av data till målen.

Dataintegrering
Dataintegrering

Sätt fart på hela livscykeln för dataintegreringsprojekt, vilket möjliggör snabbare lanseringstid, minskade kostnader för implementering och högre produktivitet. 

Intelligent migrering
Intelligent migrering

Påskyndar beslutsfattande och tekniska migreringar med heltäckande lösningar, såsom dataintegrering nedströms och uppströms med nya appar/databaser, och appar som körs på befintliga tekniska system.

Testtjänster
Testtjänster

Hanterar automatisering av extrahering, transformation och inhämtning (ETL) av Big Data (stordata), vilket ger dataåtkomst i hela verksamheten, samtidigt som det sparar tid och minskar antalet fel genom kvalitetssäkring med den senaste tekniken för Big Data.

DevOps och DataOps
DevOps och DataOps

Automatiserar utvecklingen av komplex drift för mer flexibel och dynamisk datahantering. Säkerställer kontinuerlig integrering och en pipeline för kontinuerlig leverans för dataförutsägbarhet och transparens.

Datatjänster
Datatjänster

Påskyndar data till nedströmsapplikationer och extraherar dem till externa system och slutanvändarrapporter. Lägger handlingsbara data i händerna på dem som kan åstadkomma förändring.

Utvalda kundcase

OLJA OCH GAS

För TGS - rätt data vid rätt tidpunkt

HOTELL OCH RESTAURANG

Skapa insikter om snabbmat för bättre beslut

ALLMÄNNYTTIGA TJÄNSTER - EL, GAS OCH VATTEN

AI sätter fart på reparationer och sänker kostnaderna för elbolag
Det finns en metod för vår magi

Läs mer om Cognizants metod för datamodernisering, som för samman vår branschledande expertis med din plattform för datamodernisering.

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor.