carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Datastyrning

Vad är datastyrning?

Datastyrning (data governance) säkerställer att uppgifter är relevanta och att identifierade förändringar i status quo, såsom interna processer, systemförändringar och marknadsstörningar, granskas på ett klokt sätt för att säkerställa att de inte påverkar datans relevans, aktualitet eller kvalitet.

En typisk datastyrningslösning består av ramverk, stadga och policy, samt process- och kontrollregler. Med arkitektur för att stödja företagsomfattande datahantering, kan företag uppnå synergier som bidrar till operativ framgång.

Vad är affärsnyttan med datastyrning?

Genom att använda bästa praxis för datastyrning kan en organisation knyta samman alla informationstillgångar och teknikkomponenter. Detta hjälper företag att:

  • Minska kostnaderna för övergripande infrastruktur och data-/informationssäkerhet.
  • Uppnå strategisk anpassning genom årlig infrastrukturplanering.
  • Leverera värde genom att inrätta ett datakvalitetscenter med spetskompetens.
  • Minska risker genom regelbunden rapportering av kapacitet och tillgänglighet, samt  genom att använda standardkomponenter till infrastrukturen.
  • Hantera resurser genom att lägga till kapacitetsplaner i den årliga budgeten.
  • Hantera prestanda via verktygsbaserad infrastrukturövervakning.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you