Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Datastyrning

Vad är datastyrning?

Datastyrning säkerställer att uppgifterna är relevanta och att identifierade förändringar i status quo, såsom interna processer, systemförändringar och marknadsstörningar, granskas på ett klokt sätt för att säkerställa att de inte påverkar datans relevans, aktualitet eller kvalitet.

En typisk datastyrningslösning inkluderar datastyrningsramen, stadgan, policyn, process- och kontrollstandarderna. Med arkitektur för att stödja företagsomfattande datahantering, kan företag uppnå synergier som bidrar till operativ excellens.

Vad är affärsnyttan med datastyrning?

Genom att använda bästa praxis för datastyrning kan en organisation knyta samman alla informationstillgångar och teknologikomponenter. Detta hjälper företag:

  • Minska kostnaderna för övergripande infrastruktur och data / informationssäkerhet.
  • Uppnå strategisk anpassning genom årlig infrastrukturplanering.
  • Leverera värde genom att inrätta ett datakvalitetshanteringscenter för spetskompetens.
  • Minska risker genom periodisk kapacitets- och tillgänglighetsrapportering och genom att använda standardinfrastrukturkomponenter.
  • Hantera resurser genom att mata kapacitetsplaner i den årliga budgeten.
  • Hantera prestanda via verktygsbaserad infrastrukturövervakning.
Datastyrning - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista