carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Konversationsbaserad AI

Vad är konversationsbaserad AI?

Konversationsbaserad (conversational AI) artificiell intelligens är programvara som är utformad för att förstå, bearbeta och svara på mänsklig röstinmatning. ”Robotar” med konversationsbaserad AI interagerar snabbt med potentiella kunder. De tillhandahåller kundservice av hög kvalitet och stärker ditt digitala varumärke på sociala medier, webbplatser, mobila enheter och ett växande antal smarta enheter.

Vad är affärsnyttan med konversationsbaserad AI?

Konversationsbaserad AI ökar försäljningen över de digitala handelskanalerna med människoliknande chatbots tillgängliga dygnet runt. Dessa chatbots ökar medarbetarnas produktivitet och tillfredsställelse genom att de automatiserar högfrekventa och rutinmässiga interaktioner med servicedesk. De sänker också kostnaderna för kundservice, samtidigt som de förbättrar kundnöjdheten och -lojaliteten.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you