Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Uppkopplad fabrik

Vad är en uppkopplad fabrik?

En ansluten fabrik är en som använder sensorer och billigt molnbaserat lagring och analys för att analysera historisk och realtidsdata från tillverkningsenheter och processer. Detta ger snabb, detaljerad information om anläggningarnas produktivitet, effektivitet och avkastning, allt från lagernivåer till produktionsmaskins status till avkastningsnivåer vid tillverkningsanläggningar.

Vad är affärsnyttan med en uppkopplad fabrik?

Intelligens från anslutna fabriker hjälper chefer att effektivare flytta produktionen mellan maskiner eller anläggningar, beställa råvaror och prioritera produktionskörningar för tvåsiffriga förbättringar av kostnader, effektivitet, avkastning och smidighet. Anslutna fabriker möjliggör också " digitala tvillingar " av produkter och processer, för att öka kvalitet och effektivitet och tjäna pengar på data om hur produkter presterar och hur kunder använder dem.

Uppkopplad fabrik - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista