carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Uppkopplad fabrik

Vad är en uppkopplad fabrik?

En ansluten fabrik är en som använder sensorer och billig molnbaserad lagring och analys, för att analysera historiska och realtidsdata från tillverkningsenheter och processer. Detta ger snabb, detaljerad information om anläggningarnas produktivitet, effektivitet och avkastning, som sträcker sig från lagernivåer till maskinstatus, och därifrån till avkastningsnivåer vid tillverkningsanläggningar. 

Vad är affärsnyttan med en uppkopplad fabrik?

Intelligens från uppkopplade fabriker hjälper ansvariga att effektivare flytta produktionen mellan maskiner och anläggningar, beställa råvaror och prioritera produktionskörningar till avsevärt förbättrade kostnader, effektivitet, avkastning och snabbrörlighet. Uppkopplade fabriker möjliggör också "digitala tvillingar" av produkter och processer, för att öka kvalitet och effektivitet, och tjäna pengar på data om hur produkter presterar och hur kunder använder dem.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you