carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Digital tvilling

Vad är en digital tvilling?

En digital tvilling (digital twin) är en virtuell kopia av en komponent, ett system eller en process, skapad av data för att förstå, förutsäga och optimera prestanda i den verkliga världen. En digital tvilling kan också använda realtidsdata som streamas från en produkt för att beskriva dess beteende eller prestanda.

Vad är affärsnyttan med en digital tvilling?

En digital tvilling kan minska utvecklingskostnader och lanseringstider genom att eliminera behovet av fysiska prototyper. Den kan ge ingenjörer tidig varning om produktfel för att förhindra oplanerat driftstopp och förbättra produktens prestanda. I kombination med operativa data från kunder och partners, såsom underhållsföretag, så hjälper det alla medlemmar i värdekedjan att bättre hantera produkter och anläggningstillgångar, såsom industrimaskiner.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you