carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Dataanalys för kommersiell fastighetsförsäkring

Vad är dataanalys för kommersiella fastighetsförsäkringar?

Dataanalys för kommersiella fastighetsförsäkringar (commercial property insurance analytics) innebär att man använder teknik för att samla in och analysera stora mängder data, inklusive data från tredje part, för att förbättra resultaten för fastighetsförsäkringsföretag. Tekniska framsteg, såsom Internet of Things (IoT) och moln skapar en explosion av data. Genom användningen av dataanalys för kommersiella fastighetsförsäkringar kan försäkringsgivarna inhämta värde från dessa data och leverera förbättrade tjänster till de riskhanterare och mäklare som de bistår, vilket möjliggör närmare partnersamarbeten och nya inkomstkällor. På den kommersiella fastighetsarenan, där fokusen ligger på att skydda fysiska tillgångar, så börjar dataanalys att förändra affärsverksamheten.

Vad är affärsnyttan med dataanalys av kommersiell fastighetsförsäkring?

Dataanalys för kommersiella fastighetsförsäkringar ger ett antal fördelar:

  1. Förbättrad kundupplevelse: Med större insikter kan försäkringsgivarna bli mer kundcentrerade genom att förutse deras behov, optimera deras upplevelse och anpassa de tillhandahållna kommersiella fastighetsförsäkringstjänsterna. Bättre kundservice hjälper till att minska kundbortfallet och öka intäkterna.
  2. Ökad effektivitet: Genom att använda dataanalys för kommersiell fastighetsförsäkring för att utvinna historiska data, så kan försäkringsbolag identifiera sätt att arbeta effektivare. Till exempel kan data visa hur en stor mängd resurser läggs på en impopulär produktlinje, alternativt hur mer resurser kan fördelas lönsammare produkter och tjänster.
  3. Noggrann prissättning: Dataanalys för kommersiella fastighetsförsäkringar kan också hjälpa till att fastställa korrekt prissättning för premier, vilket hjälper försäkringsgivarna att hantera risker och hålla priserna stabila.
  4. Identifiera nya möjligheter: System som tillhandahåller avancerade analys- och modelleringsfunktioner kan hjälpa till att identifiera nya tillväxt- och lönsamhetsmöjligheter för produkter, branscher, affärssegment och geografiska områden.
  5. Bedrägerireduktion: Dataanalys för kommersiella fastighetsförsäkringar kan också spela en nyckelroll för att minska riskerna för bedrägerier både i realtid och genom förebyggande insatser.

Dataanalys av kommersiell fastighetsförsäkring - utvalt innehåll

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you