Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Dataanalys för kommersiell fastighetsförsäkring

Vad är dataanalys för kommersiella fastighetsförsäkringar?

Dataanalys för kommersiella fastighetsförsäkringar innebär att man använder teknik för att samla in och analysera stora mängder data, inklusive data från tredje part, för att förbättra resultaten för fastighetsförsäkringsföretag. Tekniska framsteg som Internet of Things (IoT) och moln skapar en explosion av data. Genom användningen av dataanalys för kommersiella fastighetsförsäkringar kan försäkringsgivarna hämta värde från dessa data och leverera förbättrade tjänster till de riskhanterare och mäklare som de tjänar, vilket möjliggör närmare partnerskap och nya inkomstkällor. På den kommersiella fastighetsarenan, där fokus ligger på att skydda fysiska tillgångar, börjar dataanalys förändra affärsverksamheten.

Vad är affärsnyttan med telematik för försäkringsbranschen?

Dataanalys för kommersiella fastighetsförsäkringar ger ett antal fördelar:

  1. Förbättrad kundupplevelse: Med större insikter kan försäkringsgivarna bli mer kundcentrerade genom att förutse deras behov, optimera deras upplevelse och anpassa de tillhandahållna kommersiella fastighetsförsäkringstjänsterna. Bättre kundservice hjälper till att minska kundernas churn och kan hjälpa till att öka intäktsökningen.
  2. Ökad effektivitet: Genom att använda dataanalys för kommersiell fastighetsförsäkring för att bryta historiska data kan kommersiella fastighetsförsäkringsbolag identifiera sätt att arbeta mer effektivt. Till exempel kan data visa en stor mängd resurser som ägnas åt att stödja en impopulär produktlinje eller hur fler resurser kan ägnas åt mer lönsamma produkter och tjänster.
  3. Noggrann prissättning: Dataanalys för kommersiella fastighetsförsäkringar kan också hjälpa till att fastställa korrekt prissättning för premier, vilket hjälper försäkringsgivarna att hantera risker och hålla priserna stabila.
  4. Identifiera nya möjligheter: System som tillhandahåller avancerade analys- och modelleringsfunktioner kan hjälpa till att identifiera nya tillväxt- och lönsamhetsmöjligheter över produkter, branscher, affärssegment och geografier.
  5. Bedrägerireduktion: Dataanalys för kommersiella fastighetsförsäkringar kan också spela en nyckelroll för att minska bedrägerier genom att förebygga risker och bedrägerier i realtid.
Dataanalys av kommersiell fastighetsförsäkring - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista