Skip to main content Skip to footer

Effektivisera processer, öka snabbrörligheten, analysera påverkan

Frigör datans kraft i varje steg av din affärsresa med Cognizants ledande SAP-lösningar för data och analys.
Du kan få djupare, värdefulla insikter, påskynda ditt datadrivna beslutsfattande och driva kostnadsbesparingar för ditt företag med vår expertis inom:
  • SAP Analytics Cloud (SAC)
  • SAP Datasphere
  • SAP BW/4HANA
  • SAP Master Data Governance
  • SAP Business Technology Platform
  • Styrning och hantering av företagsdata för SAP
  • Med mera...
Moderniserad data­platt­form för ett globalt ledande läke­medels­företag
Moderniserad data­platt­form för ett globalt ledande läke­medels­företag

Vi moderniserade vår kunds dataplattform till SAP BW/4HANA, effektiviserade kärnmodeller och uppgraderade appar och rapporter, samtidigt som vi tillgodosåg koncernens behov av en finansiell plattform med hög säkerhet.

läkare tittar på anteckningsblocket
Datamigrering för ett globalt företag inom medicinsk utrustning
Datamigrering för ett globalt företag inom medicinsk utrustning

Våra interna verktyg och acceleratorer stödde våra kunders SAP S/4HANA-lanseringar genom att tillhandahålla ett heltäckande ramverk, produktpartners och projektavslut i tid.

medicinsk utrustning
Förbättrade finansierings­processer för ledande fordons­företag
Förbättrade finansierings­processer för ledande fordons­företag

Vi tillhandahöll en heltäckande digital plattform för budgethantering och förbättrade ansökningsprocessen för finansiering, avstämningen av utgifter och budgetuppföljningen - SAP SAC förbättrade planeringen och sam­arbetet.

kvinna som skrattar och får ett föremål från en annan kvinna
Förnyad finansiell planering och kontroll
Förnyad finansiell planering och kontroll

Vi hjälpte en ledande tysk läkemedelskund med en lösning för planering och prognostisering av kapitalkostnader i SAC. Avancerade funktioner förbättrade arbetsflöden för kompletta inlämningar och godkännanden.

kvinna som håller i en mus och tittar på en bildskärm
Förbättrad spårning och övervakning av fordon
Förbättrad spårning och övervakning av fordon

Vi hjälpte vår kund att förbättra hälsoanalysen av över 100 000 fordon globalt genom att integrera data nästan i realtid och skapa visualiseringar på global nivå med hjälp av SAP BTP.

spårning av fordon på väg

Erbjudanden

Data och analys - en helhetssyn

Vi erbjuder en helhetssyn på SAP-baserad data och analys, så att ni kan utforska värdefulla insikter, förbättra datadrivet beslutsfattande och minska den totala kostnaden genom tjänster, såsom inbyggd analys, hantering av masterdata (MDM), styrning och integritet, hantering av företagsinformation (EIM), molnbaserad analys och SAP Data Fabric.

Frigör dina datas verkliga potential med inbyggd analys

I dagens datadrivna affärslandskap är förmågan att analysera och få fram åtgärdbara insikter helt avgörande för framgång. Genom våra leveransacceleratorer och interna branschlösningar, som bygger på SAP:s data och analys, ger vi våra kunder en rad viktiga fördelar.

Analysera stora datamängder på ett smidigt sätt, fatta välgrundade beslut utan ansträngning och öka produktiviteten, allt eftersom du upplever stora framsteg med smartare beslutsfunktioner. Utnyttja de transformativa möjligheterna med inbyggd analys, för att frigöra den verkliga potentialen i dina data.

SAP Master Data Governance & Privacy

Datastyrning och integritet är avgörande för att företag ska kunna följa lagar och regler, skydda känsliga uppgifter och minska risken, samt de ryktesmässiga, juridiska och ekonomiska kostnaderna för de allt vanligare dataintrången.

Utnyttja den gedigna expertisen hos vårt dynamiska team med över 1 000 erfarna SAP-proffs inom data och analys. Vi har en djup förståelse för datahantering och datastyrning, och är därför duktiga på att utforma omfattande policyer, rutiner och standarder, som driver felfri datahantering, säkerställer hög datakvalitet och utövar noggrann kontroll över dataåtkomst. Vårt kompetenta team erbjuder också högkvalitativ support inom insamling, analys, hantering, lagring och användning av data.

Aktivera operativ framgång med EPM

Optimera verksamhetens fulla potential med Enterprise Performance Management (EPM), en lösning som driver på den driftseffektiviteten. Vår stabila EPM-community ger våra kunder högkvalitativ support i viktiga ledningsprocesser, såsom finansiell planering, budgetering, prognoser, modellering av värdeskapande, konsolidering och resultatanalys.

Utnyttja kraften i en modell med sluten krets, som ger ovärderliga insikter om verksamheten, så att du kan fatta strategiska beslut och driva optimal affärsutveckling.

Svårslagen visualisering: SAP Analytics Cloud & SAP BTP Cloud Analytics

Få maximerad frihet och skalbarhet för ditt företag med våra SAP Analytics Cloud (SAC)-funktioner. Integrera datakällor sömlöst, däribland SAP HANA-sviten, i en enhetlig modell och utvärdera prestanda, upptäck trender och övervaka nyckeltal. Få djupgående insikter från stora databaser med avancerade funktioner för prediktiv analys. Utveckla exceptionella applikationer med våra specialister på SAC-lösningar. Och fatta exakta och smartare beslut med maskininlärning (ML) och AI.

Cognizant kombinerar molnvisualisering med användarvänlighet och grafisk design, för att förbättra din användarupplevelse och säkerställa optimal implementering. Vår expertis inom SAP BTP täcker kompletta lösningar för visualisering av moln och förändring i verksamheten.

Transformera din datahantering med från SAP Datasphere och visualisering

Stärk dina data med datastrukturlösningar (data fabric), som sömlöst ansluter och automatiskt hanterar dina data mellan system och applikationer i realtid. Med SAP Datasphere-lösningen och Cognizant SAP Data Fabric kan du skapa en enda källa till sanning och få tillgång till dessa data när och var du än behöver dem.

Vår dynamiska SAP Data Fabric-community, en integrerad del av SAP:s data och analys, förenklar dataintegrering, särskilt i komplexa distribuerade arkitekturer, vilket gör den redo att användas i analyser och applikationer med AI och maskininlärning.

Utnyttja våra SAP Data Fabric-konsulter och lösningar för att skala upp ditt företags system på snabbt föränderliga marknader - och aktivera nya möjligheter för din verksamhet.

SAP ANALYTICS

Utforska våra högteknologiska lösningar

Utmärkelser

Våra samarbetspartner

Vi ingår partnersamarbeten med branschledande företag, för att leverera heltäckande lösningar till våra kunder. Våra huvudsakliga samarbetspartner är:

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor.