carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Driftsättning i moln

Vad är driftsättning i moln?

Driftsättning i moln är processen att driftsätta en applikation via en eller flera förvaltningsmodeller (hosting) - programvara som en tjänst (SaaS), plattform som en tjänst (PaaS) och/eller infrastruktur som en tjänst (IaaS), som nyttjar molnet. Detta innefattar arkitektur, planering, implementering och fördelningen av arbetsbelastningen i molnet.

Vad är affärsnyttan med driftsättning i moln?

Med en effektiv driftsättningsmodell för molnet uppnår en organisation många fördelar, såsom:

  • Snabbare och förenklade driftsättningar. Automation bygger koden för driftsättning, databaser och uppgradering av applikationer, även resursfördelning.
  • Kostnadsbesparingar. Kontrollera kostnader med hjälp av konsumtionsbaserad prissättning och eliminera dyra utgifter för lokala miljöer.
  • Plattform för tillväxt. Nyttja den globala infrastrukturen som tillhandahålls av molntjänstleverantörer, för att smidigt utvidga verksamheten till andra geografiska områden.
  • Nya digitala affärsmodeller. Nyttja den kontinuerliga utgåvan av funktioner och tjänster från molntjänstleverantörer, utveckla ny teknik och förnya digitala affärsmodeller.
  • Motståndskraft. Skapa den tillgänglighet och feltolerans som erbjuds av molntjänstleverantörer, samt säkerställ återhämtning vid katastrofer och kontinuitet i applikationer för att göra verksamheten motståndskraftig.
  • Snabbrörlighet och skalbarhet. Använd autoskalning och skalbarhet för att möta företagets högsta krav utan tillhandahålla överskottskapacitet.
  • Geografisk räckvidd. Få tillgång till applikationer från vilken plats och enhet som helst genom molnleverantörernas anslutningsbara stamnät.
  • Drifteffektivitet. Använd den inbyggda automatiseringen som aktiveras av molnet för att öka effektiviteten och minska människans insatser.
  • En konkurrensfördel. Nyttja infrastruktur, såsom kod och utveckling, säkerhet och drift (DevSecOps), för att minska lanseringtiden av nya funktioner och på så sätt ligga steget före konkurrenterna.
  • Ge användare befogenheter. Öka produktiviteten genom att ge användare möjlighet till självbetjäningsalternativ i molnet, till exempel portaler, DevOps pipelines och instrumentpaneler för verkställande och operativ verksamhet.

Driftsättning i moln - utvalt innehåll

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you