carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Molnhantering

Vad är molnhantering?

Molnhantering är hantering av molninfrastruktur som använder verktyg, ramverk och processer, som i sin tur vanligtvis innefattar bevakning, anmälan, underhåll och samordning. Vidare även hantering av konfiguration, kapacitet, applikationsprestanda, incidenter/problem, förändringarbete och inloggning, samt säkerhets- och efterlevnadshantering, DevOps pipeline management, och så vidare.

Vad är affärsnyttan med molnhantering?

Med effektiv molnhantering uppnår en organisation många fördelar, såsom:

  • Robust styrning. Säkerställ kontrollerad molnanvändning och bättre insyn genom att ta in teknik, ekonomisk säkerhet och servicestyrning.
  • Drifteffektivitet. Använd automatiserad hantering av molnresurser för att minska manuellt ingripande och öka effektiviteten.
  • Upprätthållande av säkerhet och efterlevnad. Använd kontinuerlig övervakning och hantering för att minska cybersårbarheter och säkerhetshot, samt för att öka efterlevnaden. 
  • Kontinuerlig optimering. Optimera budgetering och förbättra nyttjande/fördelning av resurser, utgifter och resultatmätning.
  • Motståndskraft och kontinuitet. Fokusera på tillgänglighet, feltolerans och katastrofåterställning för att säkerställa verksamhetens motståndskraft.
  • Användarhandlingskraft. Minska omloppstiderna och förbättra användarupplevelsen med självbetjäningsmodeller för företagsanvändare, utvecklare och företagsledning.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you