carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Rådet för molndata

Vad är Rådet för molndata?

Rådet för molndata (Cloud Data Council) är ett utskott som består av medlemmar från företag och molnleverantörer, vars uppdrag är att driva införandet och effektiv användning av en organisations molndatatjänster. Företagsgruppen består vanligtvis av intressenter från olika affärsområden, juridik, regelefterlevnad och IT/data-vetenskap. Rådet hjälper IT-avdelningen att bestämma hur affärsdata, inklusive data från mobila enheter och enhetssensorer för IoT, rör sig inom och utanför en brandvägg.

Vad är affärsnyttan med Rådet för molndata?

Rådet för molndata kan optimera fördelarna med molntjänster samtidigt som risker och kostnader minimeras. Det kan göras genom att:

  • Tillhandahålla flexibel, demokratiserad tillgång till data via öppna plattformar och marknadsplatser, vilket gör det möjligt för flera organisationer att dela information.
  • Generera och hantera processer, mätvärden och arbetsflöden för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande av organisationens planer för molnmodernisering.
  • Säkerställa korrekt säkerhet och regelefterlevnad, genomföra policyer som sträcker sig från dataåtkomst till datakryptering.
  • Samarbeta med interna avdelningar (t.ex. upphandling) för att säkerställa kostnadseffektivt nyttjande av organisationens molnresurser.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you