Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Rådet för molndata

Vad är Rådet för molndata?

Ett molndataråd är ett team som består av teammedlemmar för företag och molnleverantörer, vars uppdrag är att driva antagande och effektiv användning av en organisations molndatatjänster. Företagsgruppen består vanligtvis av juridiska, compliance, affärsområden och IT / datavetenskapens intressenter. Rådet hjälper IT-avdelningen att bestämma hur affärsdata - inklusive data från mobila enheter och IoT-enhetssensorer - rör sig inom och utanför en brandvägg.

Vad är affärsnyttan med Rådet för molndata?

Rådet för molndata kan optimera fördelarna med molntjänster samtidigt som risk och kostnad minimeras. Det kan göras genom att:

  • Tillhandahåller flexibel, demokratiserad tillgång till data via öppna plattformar och marknadsplatser, vilket gör det möjligt för flera organisationer att dela information.
  • Generera och hantera processer, mått och arbetsflöden för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande av organisationens molnmoderniseringsplaner.
  • Säkerställa korrekt säkerhet och efterlevnad, genomföra policyer som sträcker sig från datatillgång till datakryptering.
  • Samarbeta med interna avdelningar (t.ex. upphandling) för att säkerställa kostnadseffektivt utnyttjande av organisationens molnresurser.
Rådet för molndata - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista