carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Kausalitetsmotor

Vad är en kausalitetsmotor?

En kausalitetsmotor (causality engine) är en teknikplattform som lär sig, förstår och drar slutsatser baserat på kausalitet (orsakssamband), inte bara korrelation (överensstämmelse), mellan datainmatningar. Medan de flesta automatiserade maskininlärningsplattformar (autoML) utvecklar en algoritm och testar en modell med önskat resultat i åtanke, kringgår en kausalitetsmotor förutfattade meningar och förutbestämda algoritmer. Den antar först en hypotes som ett utfall och analyserar sedan omfattande mängder data för att avgöra vilka faktorer som passar bäst ihop med det resultatet.

Vad är affärsnyttan med en kausalitetsmotor?

En kausalitetsmotor gör det möjligt för företagsanvändare att:

  • Förstå och ta itu med partiskhet och prediktiva signaler som är dolda i data.
  • Få rätt handlingsbara insikter och modeller för att förklara förutsägelser och säkerställa kvalitetsnivån för prediktivt beteende i data.
  • Avgöra snabbt vad som är viktigast i en datamängd och hitta de bästa åtgärderna för att uppnå önskade affärsresultat.
  • Prioritera kausalitet (orsakssamband) och relevanta faktorer, samt avstå från icke-relevanta, korrelativa faktorer, för att veta vad som driver vissa resultat och välja en effektiv åtgärd för att uppnå dem.
  • Generera resultat även i växlande affärsmiljöer, ignorera uteblivna eller saknade data, och snabbt istället samla in och anpassa till nya data.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you