carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Förändring av applikationer

Vad är förändring av applikationer?

Förändring av applikationer är processen för att modernisera daterade applikationer för att möta nuvarande krav genom att överföra affärskritiska, äldre sådana till en modern infrastruktur och teknikanvändning.

Vilka är fördelarna med förändring av applikationer?

Förändring av applikationer gör det möjligt för affärskritiska applikationer att vara relevanta och anpassade till de moderna användarnas förväntningar - vanligtvis genom att använda tekniker som molnlösningar och big data (stordata, stora data), samt principer för DevOps och agil utveckling. Genom att utvecklas från "äldre applikationer" till "ständigt förbättrande applikationer" kan företag behålla sin konkurrensfördel, påskynda förbättringar och förbli flexibla när system genomgår förändring.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you