Skip to main content Skip to footer
Applikationstjänster och modernisering

Utvecklar applikationer för moderna företag

Påskynda moderniseringen med mjukvaru- och plattformsdrivna lösningar.
För att gå det nya normala till mötes, så måste dagens företag modernisera sin verksamhet, driva innovation och bli snabbrörligare. Det innebär att flera års förändring komprimeras och sker enbart på några månader.
Cognizants tjänster för applikationsmodernisering hjälper dig att uppnå snabbrörlighet för en alltmer digital värld. Integrera en kombination av acceleratorer, plattformar och strategiska samarbetspartner för att modernisera applikationer för kärnverksamheter. Resultatet: Ett företag som är redo för allt som det nya normala för med sig.

Utvalda tjänster

Lösningar

Driv digital CX och affärsresultat

Vi utvecklar applikationer för moderna företag. Vi hjälper verksamheter att leverera maximalt digitalt värde och skapa en svårslagen konkurrensfördel genom att nyttja  principer för modern mjukvaruutveckling, egenutvecklade plattformar, gedigen branschexpertis och strategiska nätverk för partnersamarbeten.

Driv hög snabbrörlighet för moderna företag

Ligg steget före genom att bygga affärscentrerade, skräddarsydda applikationsportföljer med svårslagen teknik genom Cognizants Smart Engineering-plattform, som använder moderna tekniska principer och lågkodslösningar (low code).

 • Plattformsdriven smart utveckling
  Skapa affärscentrerade applikationer genom snabb utveckling med hjälp av vår AI-implementerande plattform – Cognizant® Lifecycle Engineering Acceleration Platform.
 • Molnbaserad utveckling
  Upprätthåll den digitala drivkraften genom vår molnbaserade, konfigurationsdrivna metod för att utveckla applikationer med flexibel arkitektur.
 • Medborgarutveckling
  Uppnå digital immunitet genom medborgarutveckling (citizen development), som möjliggörs via digitalisering av institutionell kunskap (tribal knowledge) kombinerat med poddbaserat format.

Accelerera det digitala med förutsägande (prediktiva) resultat

Modernisera applikationer, förbättra det tekniska värdet, utnyttja molnbaserad utveckling och utveckla din digitala portfölj med vår Cognizant Modernization Acceleration Platform, Cognizant Cloud Acceleration Platform och utökade verktyg från tredje part.

 • Applikationsledd molnmigrering
  Använd en plattformsdriven metod för molnmigrering, vilket gör applikationerna digitalklara, samtidigt som du säkerställer affärsflexibilitet och elastisk skalbarhet.
 • Modernisering av äldre system
  Modernisera äldre applikationer och deras ekosystem till en kostnadseffektiv, modern plattform med hjälp av en helt automatiserad, verktygsbaserad metod. 
 • Modernisering av teknikstack
  Uppgradera tekniken kostnadseffektivt och migrera applikationer med automatiserade utvärderingar och remediering.
 • Verksamhetsledd modernisering
  Skapa framtida värde för affärsverksamheten och påskynda marknadslanseringar med hjälp av vår Digital Footprint Diagnostics.

Eliminera skulder, maximera automatisering och driv transformation

Uppnå hyperindustrialisering av applikationshantering och minska driftskostnaderna med upp till 50 % genom intelligent automatisering och vår företagsspecifika, plattformsbaserade skuldhanteringsstrategi för att finansiera moderniseringsinitiativ.

 • Plattformsledd applikationshantering
  Industrialisera applikationshanteringen med vår AI- och maskininlärningsbaserade Cognizant AppLens®-plattform för att upprätthålla optimal applikationsprestanda.

 • Debt and automation management as-a-service (DAMaaS - Skuld- och automatiseringshantering)
  Minimera applikationsskulden, maximera automatiseringen och minska kostnaderna i hela portföljen.

 • Transformation av SRE
  Inför SRE (Site Reliability Engineering - tillförlitlighetsteknik för IT-system) och andra moderna tekniska principer, som hjälper företag att förbättra flexibiliteten, hastigheten och tillförlitligheten.

Hjälpmedel

Modernisera snabbare med en starkt utvecklad verktygskedja

Vår teknik hjälper ditt företag att driva relevans och öka applikationens livslängd, uppnå designmetodik enligt andan "få det rätt med en gång" och förena din moderniseringsstrategi med dess verkställande.

Plattformsdriven applikationsstrategi

Cognizant AppLens är en AI-baserad plattform som använder intelligenta, datadrivna och innehållsbaserade lösningar, som gör att du kan driva din applikationsstrategi från början till slut, vilket ökar livslängden och avkastningen på dina applikationer. AppLens blir din "en enda källa till sanning", vilket hjälper dig att bygga ett sammanhängande leveransekosystem, som syntetiserar alla dina tillgångar, verktyg och värdeskapande delar, samtidigt som du får ner din kostnadskurva för IT-driften. Genom att den bygger på en maskininlärd algoritm som driftsatts i en stordata-miljö och laddats med ca 100 000 fördefinierade affärsregler, så underlättar AppLens en underhållsfri strategi från ändpunkt till ändpunkt. Med AppLens kan du driva affärsrelevans och öka applikationens livslängd med hjälp av en datadriven metod.

Plattformsdriven smart utveckling

Cognizant Lifecycle Engineering Acceleration Platform är en AI-driven, BOT-baserad plattform som använder AI-, ML- och NLP-tekniker och ger många års verksamhet, teknik, funktionell erfarenhet och nya teknikarketyper till din kedja förutvecklingsverktyg. Det möjliggör sömlös integrering med andra Cognizant-IP-adresser, partner-IP-adresser och ditt utvecklingsekosystem för att tillhandahålla AI-baserad teknisk information, som uppnår en s.k designmetod som blir "rätt redan första gången" i dina stadier för utvecklingslivscykeln.

Industrialiserad, insiktsdriven metod för skapandet av moderniseringsstrategin

Cognizant Modernization Acceleration Platform är en enhetlig, omfattande plattform, som definierar och samordnar din moderniseringsstrategi och ditt genomförande genom att utnyttja företagsspecifika IP-adresser och partnerverktyg under moderniseringslivscykeln. Vår plattform möjliggör automatiserad upptäckt, portföljanalys och genomförandeplan för att leda moderniseringsstrategin och möjliggöra ytterligare rekommendationer av kontextuella lösningar genom att använda Modernization Acceleration Kits för ett snabbare verkställande.

Överbrygga IT-observerbarhet och affärsresultat

Cognizant® Business Outcomes& Experience Dashboard (CBXD) är en anpassningsbar och enda källa till sanning för att förbättra affärsresultaten och ger insyn i dina affärsprocessernas hälsa med hjälp av fullstack-observabilitet. Gå ner sex nivåer i IT-noder i hela företaget och få insikt som hjälper dig att förutse och agera i frågor innan de inträffar.

Kraften i CBXD stärks av vårt partnerskap med Cisco AppDynamics, vilket gör att vi kan länka IT-flöden till instrumentpanelen för synlighet, förutsägelse och sanering i realtid. Gå längre än att övervaka IT-mätvärden för att påverka betydande KPI: er effektivt och effektivt.

carousel starts

Senaste insikterna

Våra samarbetspartner

Vi skapar partnersamarbeten och strategiska allianser med världsledande företag, så att vi kan utöka vårt utbud av tjänster och leverera heltäckande lösningar till kunderna. Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina IT- och verksamhetsutmaningar.

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor .