carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Agila, flexibla applikationer

En agil grund för moderna affärsapplikationer

Är dina IT-insatser i linje med utmaningarna i det nya normala? Börja med att modernisera kärnsystemen i dina företagsapplikationer.

UTVECKLA APPLIKATIONER FÖR MODERNA FÖRETAG


Påskynda moderniseringen med programvaru- och plattformsdrivna lösningar.

För att gå till mötes det nya normala måste dagens företag modernisera sin verksamhet, driva på innovation och bli snabbrörligare. Det kan innebära att flera års förändring komprimeras till månader.

På Cognizant hjälper våra moderniseringstjänster av applikationer dig att uppnå snabbrörlighet för en alltmer digital värld. Integrera en kombination av acceleratorer, plattformar och strategiska samarbetspartners för att modernisera applikationerna i kärnverksamheten. Resultatet? Ett företag som är redo för vad det nya normala för med sig. 

SE VÅRA ERBJUDANDEN

Detta är vad moderniseringen av applikationer faktiskt betyder - och varför det är viktigt efter COVID

Riktig modernisering av applikationer sträcker sig bortom arkitekturer för mikrotjänster och förvaltning av molnlösningar. Få rätt formel för att modernisera effektivt.

LÄS MER

LÖSNINGAR

SÅ HÄR DRIVER APPLIKATIONER TRANSFORMATION


Skiftande affärsmodeller, snabbutvecklad teknik och förändrade kundpreferenser kräver applikationer som är smidiga, framtidssäkra och transformativa.

 • APPLIKATIONSUTVECKLING

  DRIV FÖRETAGSÖVER­GRIPANDE AGILITET

  Håll dig före kurvan genom att bygga affärscentrerade, skräddarsydda applikationsportföljer med avancerad teknik, som är både smidig och framtidssäker,  samordnad genom Cognizants Smart Engineering-plattform.

  Smart DevOps-driven applikationsutveckling och förbättring

  Snabba lanseringstider med rask applikationsutveckling och förbättring, industrialiserad genom automatisering, IP-adresser, öppen källkod, low-code/no-code-principer och tredjeparts teknikstackar. 

  Branschlösningar

  Använd en produktorienterad metod som nyttjar vår gedigna domänexpertis och moderna tekniska principer för att snabbare uppnå mervärde. Utveckla skräddarsydda domänspecifika lösningar för att möta dina unika krav.

  Integrering av applikationer

  Skapa programmeringsgränssnitt (API:er) som möjliggör sömlös integrering och  transformation av data-/arbetsflöden över samtliga applikationer. Påskynda lanseringstider och företagsövergripande snabbrörlighet genom flexibel applikationsarkitektur och en konfigureringsdriven strategi.

 • applikationsmodernisering

  SÄTT FART DIGITALT

  Modernisera applikationer, förbättra det tekniska värdet, utnyttja molnbaserad utveckling och gör din portfölj digitalklar.

  Applikationsledd molnmigrering

  Använd ett plattformsdrivet tillvägagångssätt för molnmigrering, gör applikationer digitala, samtidigt som du säkerställer snabbrörlighet, elastisk skalbarhet och kostnadseffektiv modernisering.

  Modernisering av äldre lösningar

  Modernisera äldre applikationer och deras ekosystem till en kostnadseffektiv, modern plattform med ett helautomatiskt, verktygsbaserat tillvägagångssätt.

  Teknikuppgraderingar

  Uppgradera teknik kostnadseffektivt och migrera applikationer med automatiserade bedömningar och åtgärder.

  Allt detta möjliggörs genom en omfattande moderniseringsplattform som kombinerar företagsspecifika tredjepartsverktyg med immateriell egendom för ett industrialiserad tillvägagångssätt under hela livscykeln av din applikationsportfölj.

 • UNDERHÅLL AV APPLIKATIONER

  LÄMPAD FÖR ANVÄNDNING OCH ÄNDAMÅL

  Industrialisera hanteringen av applikationer genom en plattformsbaserad strategi för applikationsunderhåll. Detta hjälper till att skapa en självfinansieringsmodell för att säkerställa att dina applikationer är lämpliga för användning och ändamålsenliga.

  Plattformsledd underhåll av applikationer

  Industrialisera applikationsunderhåll med AI-plattformen Cognizant AppLens™. Leverera följdriktigt mervärde genom att göra applikationer lämpliga för användning och ändamålsenliga, samt underhållsfria.

  Debt and automation management as-a-service (skuld- och automatiseringshantering som tjänst)

  Minimera applikationsskulden, maximera automatiseringen och sänk kostnaderna avsevärt i hela portföljen. Använd dina appar för att driva på strategiska affärskrav genom Cognizant Automation Center och Debt Management-ramverket.

  Smart drift

  Använd en transformerande IT-driftstrategi för att bedriva supportverksamhet som en enda integrerad enhet, som bygger på en integrerad verktygs-/process-/automatiseringsplattform, vilken i sin tur främjar operativ framgång, snabbrörlighet och kostnadsbesparingar.

 • OPTIMERING OCH TRANSFORMATION AV APPLIKATIONER

  BLI SNABBRÖRLIG OCH PÅLITLIG

  Dra nytta av specialiserade, heltäckande tjänster som förbättrar din motståndskraft och applikationsomvandling i stor skala för din IT-portfölj.

  Agile, DevOps och SRE transformation

  Maximera moderna principer, såsom Agile, DevOps och Site Reliability Engineering (SRE) för kontinuerlig uppbyggnad, testning av integreringar och livscykeln av driftsättningar - vilket förbättrar företagets snabbrörlighet, tempo och tillförlitlighet.

  Optimering av IT-kostnader

  Få aktiveringstjänster för optimering och transformation, som bygger på immateriell egendom och är plattformsdrivna, i stor skala med förutsägande resultat.

Din partner i molnet

Cognizant kan hjälpa dig att använda molnet för att skapa svårslagna kundupplevelser och förbättra lanseringstiden.

LÄS MER

SENASTE INSIKTERNA

VÅRA PARTNER

Vi bildar partnersamarbeten och strategiska allianser med världsledande företag så att vi kan utöka vårt utbud av tjänster och leverera heltäckande lösningar till kunderna. Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhetsutmaningar.

Amazon Web Services

Cognizant är Premier Consulting Partner för AWS, AWS Channel Reseller, AWS Managed Services Partner, AWS Migration Acceleration Program (MAP) Partner och AWS Marketplace Reseller. Cognizant har dessutom ackrediterad status med AWS för sjukvård och biovetenskap, finansiella tjänster, migreringskompetens, big data, Workspaces och SharePoint.

Microsoft

Tillsammans sätter Cognizant och Microsoft fart på kundernas digitala transformation. Som samarbetspartner i 15 år och fokuserar vi gemensamt på att sätta kunden i centrum. Vi hjälper kunderna att förnya, omskapa och omstrukturera sina organisationer, för att kunna släppa loss ny potential med ett förhållningssätt som placerar mobila enheter och molnet i centrum.

SAP

Som SAP Global Strategic Services-partner i över 15 år har Cognizant levererat affärsresultat och innovation till våra kunder. Cognizants digitala krav och engagemang för att skapa moderna företag för en bättre vardag driver vårt gemensamma mål att transformera kunder till intelligenta företag, samtidigt som vi med gott resultat positionerar dem inom upplevelseekonomin.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.