carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

AGILA, FLEXIBLA APPLIKATIONER

En smidig grund för moderna affärsapplikationer

Uppfyller dina IT-insatser utmaningarna i det nya normala? Börja med att modernisera dina kärnföretagstillämpningar.

Utvecklar applikationer för moderna företag


Påskynda moderniseringen med programvaru- och plattformsdrivna lösningar.

Mot en ny norm måste dagens företag modernisera sin verksamhet, stimulera innovation och bli mer smidig. Det kan kräva att flera års förändring komprimeras till månader.

På Cognizant hjälper våra applikationsmoderniseringstjänster dig att uppnå smidighet för en alltmer digital värld. Integrera en kombination av acceleratorer, plattformar och strategiska partners för att modernisera kärnverksamhetsapplikationer. Resultatet: Ett företag som är redo för vad den nya normalen har för dig.

Lösningar

Driv digital CX och affärsresultat


Vi utvecklar applikationer för moderna företag. Vi hjälper verksamheter att leverera maximalt digitalt mervärde och skapa en svårslagen konkurrensfördel genom att utnyttja moderna mjukvarutekniska principer, egenutvecklade plattformar, gedigen branschexpertis och strategiska nätverk för partnersamarbeten.

 • Utveckling av företagsgripande appar

  Driv hög snabbrörlighet för moderna företag

  Ligg steget före genom att bygga affärscentrerade, skräddarsydda applikationsportföljer med svårslagen teknik genom Cognizants Smart Engineering-plattform, som använder moderna tekniska principer och lågkodslösningar (low code).

  • Plattformsdriven smart utveckling
   Skapa affärscentrerade applikationer genom snabb utveckling med hjälp av vår AI-implementerande plattform – Cognizant® Lifecycle Engineering Acceleration Platform.
    
  • Molnbaserad utveckling
   Upprätthåll den digitala drivkraften genom vår molnbaserade, konfigurationsdrivna metod för att utveckla applikationer med flexibel arkitektur.
    
  • Medborgarutveckling
   Uppnå digital immunitet genom medborgarutveckling (citizen development), som möjliggörs av digitalisering av gruppkompetens i kombination med podbaserat format.
 • Modernisering av applikationer

  Accelerera det digitala med förutsägande (prediktiva) resultat

  Modernisera applikationer, förbättra det tekniska mervärdet, utnyttja molnbaserad utveckling och utveckla din digitala portfölj med vår Cognizant Modernization Acceleration Platform, Cognizant Cloud Acceleration Platform och utökade verktyg från tredje part.

  • Applikationsledd molnmigrering
   Använd en plattformsdriven metod för molnmigrering, vilket gör applikationerna redo digitalt, samtidigt som du säkerställer affärsflexibilitet och elastisk skalbarhet.
    
  • Modernisering av äldre system
   Modernisera äldre applikationer och deras ekosystem till en kostnadseffektiv, modern plattform med hjälp av en helt automatiserad, verktygsbaserad metod.
    
  • Modernisering av teknikstack
   Uppgradera tekniken kostnadseffektivt och migrera applikationer med automatiserade utvärderingar och remediering.
    
  • Företagsledd modernisering
   Skapa framtida mervärde för verksamheten och påskynda marknadslanseringar med hjälp av vår Digital Footprint Diagnostics.
 • Applikationshantering

  Eliminera skulder, maximera automatisering och driv transformation

  Uppnå hyperindustrialisering av applikationshantering och minska driftskostnaderna med upp till 50 % genom intelligent automatisering och vår företagsspecifika plattformsbaserade skuldhanteringsstrategi för att finansiera moderniseringsinitiativ.

  • Plattformsledd applikationshantering
   Industrialisera applikationshanteringen med vår AI- och maskininlärningsbaserade Cognizant AppLens®-plattform för att upprätthålla optimal applikationsprestanda.

  • Debt and automation management as-a-service (DAMaaS - Skuld- och automatiseringshantering)
   Minimera applikationsskulden, maximera automatiseringen och minska kostnaderna i hela portföljen.

  • Transformation av SRE
   Inför Site Reliability Engineering (SRE) och andra moderna tekniska principer som hjälper företag att förbättra flexibiliteten, hastigheten och tillförlitligheten.

Hjälpmedel

Modernisera snabbare med en starkt utvecklad verktygskedja


Vår teknik hjälper ditt företag att driva relevans och öka applikationens livslängd, uppnå designmetodik enligt andan "få det rätt med en gång" och förena din moderniseringsstrategi med dess verkställande.

 • Cognizant AppLens

  Plattformsdriven applikationsstrategi

  Cognizant AppLens är en AI-baserad plattform som använder intelligenta, datadrivna och innehållsbaserade lösningar, som gör att du kan driva din applikationsstrategi från början till slut, vilket ökar livslängden och avkastningen på dina applikationer. AppLens blir din "en enda källa till sanning", vilket hjälper dig att bygga ett sammanhängande leveransekosystem, som syntetiserar alla dina tillgångar, verktyg och värdeskapare, samtidigt som du får ner din kostnadskurva för IT-driften. Genom att den bygger på en maskininlärd algoritm som driftsatts i en stordata-miljö och laddats med ca 100 000 fördefinierade affärsregler, så underlättar AppLens en strategi för noll underhåll från ändpunkt till ändpunkt. Med AppLens kan du driva affärsrelevans och öka applikationens livslängd med hjälp av en datadriven metod.

 • Cognizant Lifecycle Engineering Acceleration Platform

  Plattformsdriven smart utveckling

  Cognizant Lifecycle Engineering Acceleration Platform är en AI-driven, BOT-baserad plattform som använder AI-, ML- och NLP-tekniker och ger många års verksamhet, teknik, funktionell erfarenhet och nya teknikarketyper till din utvecklingsverktygskedja. Det möjliggör sömlös integrering med andra Cognizant-IP-adresser, partner-IP-adresser och ditt utvecklingsekosystem för att tillhandahålla AI-baserad teknisk information som uppnår en "första gången rätt" designmetod i dina utvecklingslivscykelstadier.

 • Cognizant Modernization Acceleration Platform

  Industrialiserad, insiktsdriven metod för skapandet av moderniseringsstrategin

  Cognizant Modernization Acceleration Platform är en enhetlig, omfattande plattform, som definierar och samordnar din moderniseringsstrategi och ditt genomförande genom att utnyttja företagsspecifika IP-adresser och partnerverktyg under moderniseringslivscykeln. Vår plattform möjliggör automatiserad upptäckt, portföljanalys och genomförandeplan för att leda moderniseringsstrategin och möjliggöra ytterligare rekommendationer av kontextuella lösningar genom att använda Modernization Acceleration Kits för ett snabbare verkställande.

Digitally Cognizant – blogg

Senaste insikterna

Våra partner

Vi bildar partnerskap och strategiska allianser med världsledande företag så att vi kan utöka vårt utbud av tjänster och leverera heltäckande lösningar till kunderna. Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhetsutmaningar.

Amazon Web Services

Cognizant är Premier Consulting Partner för AWS, AWS Channel Reseller, AWS Managed Services Partner, AWS Migration Acceleration Program (MAP) Partner och AWS Marketplace Reseller. Cognizant har dessutom ackrediterad status med AWS för sjukvård och biovetenskap, finansiella tjänster, migreringskompetens, big data, Workspaces och SharePoint.

Microsoft

Tillsammans sätter Cognizant och Microsoft fart på kundernas digitala transformation. Som samarbetspartner i 15 år och fokuserar vi gemensamt på att sätta kunden i centrum. Vi hjälper kunderna att förnya, omskapa och omstrukturera sina organisationer, för att kunna släppa loss ny potential med ett förhållningssätt som placerar mobila enheter och molnet i centrum.

SAP

Som SAP Global Strategic Services-partner i över 15 år har Cognizant levererat affärsresultat och innovation till våra kunder. Cognizants digitala krav och engagemang för att skapa moderna företag för en bättre vardag driver vårt gemensamma mål att transformera kunder till intelligenta företag, samtidigt som vi med gott resultat positionerar dem inom upplevelseekonomin.

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you