carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Agila, flexibla applikationer

En agil grund för moderna affärsapplikationer

Klarar dina IT-insatser att anta utmaningarna i det nya normala? Börja med att modernisera dina huvudsakliga, företagsövergripande appar.

Utvecklar applikationer för moderna företag


Sätt fart på moderniseringen med mjukvaru- och plattformsdrivna lösningar.

Då vi går det nya normala till mötes, så måste dagens företag modernisera sin verksamhet, driva innovation och bli snabbrörligare. Det kan medföra att flera års förändring komprimeras till månader.

På Cognizant hjälper våra tjänster för modernisering av applikationer dig att uppnå agilitet för en alltmer digital värld. Integrera en kombination av acceleratorer, plattformar och strategiska samarbetspartner för att modernisera dina applikationer för kärnverksamheten. Resultatet? Ett företag som står redo oavsett vad det nya normala för med sig. 

Se vårt tjänsteutbud

Vad moderniseringen av applikationer faktiskt innebär - och varför det är avgörande efter pandemin

Verklig modernisering av applikationer sträcker sig bortom arkitekturer inom molnförvaltning (hosting) och mikrotjänster. Få rätt vägledning för att modernisera effektiv

LÄS MER

Lösningar

Så driver applikationer transformation


Skiftande affärsmodeller, snabbutvecklad teknik och förändrade kundpreferenser kräver applikationer som är smidiga, framtidssäkra och transformativa.

 • Applikationsutveckling

  Driv agilitet i hela företaget

  Ligg i framkant genom att bygga affärscentrerade, skräddarsydda applikationsportföljer med avancerad teknik som både är snabbrörlig och framtidssäker, samordnad genom Cognizants Smart Engineering-plattform.

  Smart DevOps-driven applikationsutveckling och -förbättring

  Påskynda marknadslanseringar med snabb applikationsutveckling och -förbättring, industrialiserad genom automatisering, IP:n, öppen källkod (open source), low code-/no code-principer och teknikstackar från tredje part. 

  Branschlösningar

  Använd ett produktorienterat tillvägagångssätt som nyttjar vår gedigna domänexpertis och moderna tekniska utvecklingsprinciper för att uppnå mervärde snabbare. Utveckla skräddarsydda domänspecifika lösningar som tillmötesgår dina unika krav.

  Integrering av applikationer

  Skapa programmeringsgränssnitt (API:er) som möjliggör sömlös integrering och transformation av data/arbetsflöden genom samtliga applikationer. Påskynda marknadslanseringar och företagsövergripande snabbrörlighet genom flexibel applikationsarkitektur och konfigureringsdriven metod.

 • Modernisering av applikationer

  Sätt fart på det digitala

  Modernisera applikationer, förbättra det tekniska värdet, utnyttja molnbaserad utveckling och gör din portfölj digitalklar.

  Applikationsledd molnmigrering

  Använd ett plattformsdrivet tillvägagångssätt för molnmigrering, gör applikationer digitala, samtidigt som du säkerställer snabbrörlighet, elastisk skalbarhet och kostnadseffektiv modernisering.

  Modernisering av äldre lösningar

  Modernisera äldre applikationer och deras ekosystem till en kostnadseffektiv, modern plattform med en helautomatisk verktygsbaserad metod.

  Uppgraderingar av tekniska lösningar

  Uppgradera tekniska lösningar kostnadseffektivt och migrera applikationer med automatisk utvärdering och remediering.

  Allt detta möjliggörs genom en omfattande moderniseringsplattform som kombinerar företagsspecifika, tredjepartsverktyg med IP:n för att hålla en industrialiserad strategi under hela livscykeln av din applikationsportfölj.

 • Underhåll av applikationer

  Ändamålsenlig användning

  Industrialisera applikationshanteringen genom en plattformsbaserad strategi för dess underhåll. Detta hjälper till att skapa en självfinansieringsmodell för att säkerställa att dina applikationer är anpassade för ändamålsenlig användning.

  Plattformslett underhåll av applikationer

  Industrialisera applikationsunderhåll med AI-plattformen Cognizant AppLens™. Leverera konsekvent mervärde genom att anpassa applikationer för ändamålsenlig användning och ställa in dem på att vara underhållsfria.

  Debt and automation management (skuld- och automatiseringshantering) as-a-service  

  Minimera skulden för applikationen, maximera automatiseringen och sänk kostnaderna avsevärt i hela portföljen. Använd dina applikationer för att driva strategiska affärsinitiativ genom Cognizant Automation Center och Debt Management-ramverket.

  Smart drift

  Använd en transformerande strategi för IT-driften för att på så sätt driva supportverksamheten som en enda integrerad enhet, vilken i sin tur drivs av en integrerad plattform för verktyg/processer/automatisering som bidrar tll operativ framgång, snabbrörlighet och kostnadsbesparingar.

 • Optimering och transformation av applikationer

  Bli agil, snabb och pålitlig

  Dra nytta av specialiserade, heltäckande tjänster som förbättrar motståndskraften och transformationen av applikationer i stor skala för din IT-portfölj.

  Transformation enligt Agil, DevOps och SRE 

  Maximera moderna principer, såsom Agil, DevOps och SRE (Site Reliability Engineering - tillförlitlighetsteknik för IT-system), för kontinuerlig uppbyggnad, testning av integreringen och livscykel för driftsättningen, vilket förbättrar företagets agilitet, snabbhet och tillförlitlighet.

  Optimering av IT-kostnader

  Få IP-baserade, plattformsdrivna aktiveringstjänster för optimering och transformation i stor skala ihop med prediktiva (förutsägande) resultat.

 • Värdefokuserad applikationshantering

  Optimera hastighet och pålitlighet

  Skräddarsy din strategi för applikationshantering för olika behov och främja förändring och innovation genom att minska dina kostnader för "driften". Värdefokuserad applikationshantering (application value management) levererar affärsresultat som möjliggör digital transformation, samtidigt som den optimerar kostnader och förbättrar prediktioner (förutsäganden).

  Läs mer

Din partner i molnet

Cognizant kan hjälpa dig att använda molnet för att skapa svårslagna kundupplevelser och förbättra lanseringstiden.

Läs mer

Senaste insikterna

Våra partner

Vi bildar partnersamarbeten och strategiska allianser med världsledande företag så att vi kan utöka vårt utbud av tjänster och leverera heltäckande lösningar till kunderna. Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för de utmaningar som din verksamhet har.

Amazon Web Services

Cognizant är Premier Consulting Partner för AWS, AWS Channel Reseller, AWS Managed Services Partner, AWS Migration Acceleration Program (MAP) Partner och AWS Marketplace Reseller. Cognizant har dessutom ackrediterad status med AWS för sjukvård och biovetenskap, finansiella tjänster, migreringskompetens, big data, Workspaces och SharePoint.

Microsoft

Tillsammans sätter Cognizant och Microsoft fart på kundernas digitala transformation. Som samarbetspartner i 15 år och fokuserar vi gemensamt på att sätta kunden i centrum. Vi hjälper kunderna att förnya, omvärdera och omstrukturera sina organisationer, för att kunna släppa loss ny potential med ett förhållningssätt som placerar mobila enheter och molnet i centrum.

SAP

Som SAP Global Strategic Services-partner i över 15 år har Cognizant levererat affärsresultat och innovation till våra kunder. Cognizants digitala krav och engagemang för att skapa moderna företag för en bättre vardag driver vårt gemensamma mål att transformera kunder till intelligenta företag, samtidigt som vi med gott resultat positionerar dem inom ekonomin för upplevelser.

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.