Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Omstrukturering av applikationer

Vad är omstrukturering (refaktorisering) av applikationer?

Omstrukturering (refaktorisering) av applikationer är processen att ändra en applikations källkod utan att ändra dess externa beteende, för att förbättra vissa av kodens icke-funktionella egenskaper, såsom läsbarhet, komplexitet, underhållsbarhet och töjbarhet.

Vad är affärsnyttan med omstrukturering av applikationer?

Med refactoring av applikationer kan företag:

  • Minska kodkomplexiteten vilket leder till förbättrad tid till marknaden
  • Minska underhållskostnader och tid
  • Lägg enkelt till ny funktionalitet.
Omstrukturering av applikationer - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista