carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Omstrukturering av applikationer

Vad är omstrukturering av applikationer?

Omstrukturering av applikationer (application refactoring) är processen att ändra en applikations källkod utan att ändra dess externa beteende. Syftet är att förbättra vissa av kodens icke-funktionella egenskaper, såsom läsbarhet, komplexitet, underhållbarhet och töjbarhet.

Vilka är fördelarna med omstrukturering av applikationer?

Med omstrukturering av applikationer kan företag:

  • Minska kodkomplexiteten vilket leder till effektivare lanseringstider
  • Minska underhållskostnader och tid
  • Enkelt lägga till ny funktionalitet

Omstruktuering av applikationer - utvalt innehåll

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you