Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Applikationsutveckling

Vad är applikationsutveckling?

Applikationsutveckling, eller programutveckling, är processen för att samla affärsbehov, formgivning, skapa prototyper, kodning och testning, samt pågående förbättringar och felsökningar av programvara.

Vad är affärsnyttan med applikationsutveckling?

En effektiv miljö för apputveckling gör det möjligt för en organisation att vara anpassningsbar genom stadig arkitektur, processomvandling och innovation. Det genererar en stadig avkastning som motiverar IT-investeringar.

Applikationsutveckling - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista