Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Agil projektledning

Vad är agil projektledning?

Agila projektledningsprinciper använder korta utvecklingscykler som kontinuerligt flyttar produkt- eller tjänsteutvecklingsprocessen framåt. Genom att dela upp stora projekt i mindre uppgifter kan team arbeta parallellt för att nå målen. Teammedlemmar kan svara snabbt, effektivt och effektivt på nya problem utan att äventyra hela projektet.

Vad är affärsnyttan med agil projektledning?

Affärsfördelarna är ökad flexibilitet, produktivitet och transparens. Exempel på detta innefattar:

  • Projektkontroll: Sprintmöten, transparens och användning av Jira ger alla intressenter synlighet i varje steg i projektet.
  • Riskminskning: Agil projektledning minimerar dramatiskt oddsen för missade mål, eftersom teamet har en fungerande produkt från början av processen.
  • Snabb ROI: Denna iterativa process ger funktioner stegvis. Som ett resultat realiseras avkastningen tidigt i utvecklingen.
  • Högre produktkvalitet: Testning är integrerad med regelbundna kontroller för att säkerställa att leveransen fungerar. Detta gör att produktteamet kan göra alla nödvändiga förändringar under utvecklingsprocessen.
  • Kundengagemang: Intressenter hålls involverade och engagerade under hela produktutvecklingsprocessen, vilket ger snabbare tid till marknaden.
Agil projektledning - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista