carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Agil projektledning

Vad är agil projektledning?

Agila projektledningsprinciper använder korta utvecklingscykler som kontinuerligt flyttar produkt- eller tjänsteutvecklingsprocessen framåt. Genom att dela upp stora projekt i mindre uppgifter kan team arbeta parallellt för att nå målen. Teammedlemmar kan agera snabbt och effektivt på nya problem utan att äventyra hela projektet.

Vad är affärsnyttan med agil projektledning?

Fördelarna är ökad flexibilitet, produktivitet och transparens. Exempel på detta innefattar:

  • Projektkontroll. Sprintmöten, transparens och användning av Jira ger alla intressenter insyn i projektets varenda steg.
  • Riskreducering. Agil projektledning minskar oddsen avsevärt för missade mål, eftersom teamet har en fungerande produkt redan från processens början.
  • Snabb avkastning på investeringar (ROI). Denna upprepande process levererar funktioner stegvis. Som ett resultat realiseras avkastningen tidigt under utvecklingsfasen.
  • Högre produktkvalitet. Testningen är integrerad med regelbundna kontroller för att säkerställa att leveransen fungerar. Detta gör att produktteamet kan göra alla nödvändiga förändringar under utvecklingsprocessens gång.
  • Kundengagemang. Intressenter hålls involverade och engagerade under hela produktutvecklingen, vilket ger snabbare lanseringstid.

Agil projektledning - utvalt innehåll

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you