carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Agil utveckling

Vad är agil utveckling?

Agilt hänvisar till en gemensam, tvärfunktionell strategi för programvaruutvecklingen, där lösningar skapas i en snabb, flexibel metod för att uppnå önskat resultat. Agil metodik är en upprepande mjukvaruutvecklingsprocess som innefattar användning av metoder, såsom Scrum, Lean, dynamisk systemutvecklingsmetod och extrem programmering.

Vad är affärsnyttan med agil utveckling?

Fördelarna med agil utveckling består av snabbare lanseringstider, minskad risk för missade mål, högre kvalitet och större engagemang och tillfredsställelse från intressenter. Agila utvecklare skapar prototyper, innovationer och digitala lösningar i full skala på kortast möjliga tid.

Agil utveckling - utvalt innehåll

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you