Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Agil utveckling

Vad är agil utveckling?

Agilt hänvisar till en gemensam, tvärfunktionell strategi för mjukvaruutvecklingen där lösningar skapas i en snabb, flexibel metod för att uppnå önskat resultat. Agil metodik är en iterativ mjukvaruutvecklingsprocess som innefattar användning av metoder som Scrum, Lean, dynamisk systemutvecklingsmetod och extrem programmering.

Vad är affärsnyttan med agil utveckling?

Fördelarna med agil utveckling består av snabbare time-to-market, minskade risken för missade mål, högre kvalitet och bättre intressentengagemang och tillfredsställelse. Agila utvecklare skapar prototyper, innovationer och digitala lösningar i full skala på kortast möjliga tid.

Agil utveckling - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista