Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Röstbiometri inom banktjänster

Vad är röstbiometri inom banktjänster?

Röstbiometri, även kallat röstavläsning eller röstigenkänning, inom bankverksamhet hänvisar till användningen av en persons röst för att tillhandahålla en biometrisk autentiseringsförmåga, vilket ofta eliminerar användningen av ytterligare ett identifieringssteg, såsom att ange ett kontonummer och en PIN-kod för att komma åt ett konto. Att använda den mänskliga rösten för säker åtkomst uppnår samma mål som att använda andra biologiska egenskaper som är specifika för individer, inklusive irismönster och fingeravtryck.

Vad är affärsnyttan med röstbiometri inom banktjänster?

Användningen av röstautentisering för banker ger kunderna ett ytterligare, användarvänligt sätt att autentisera sig, vilket ger en konsekvent och överlägsen användarupplevelse samtidigt som bankerna får stark autentisering över kanalerna. Lägre backoffice-kostnader för att autentisera kunder och kundkomfort om de glömmer sitt kontonummer eller PIN-kod är andra fördelar.

Röstbiometri inom banktjänster - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista