carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Röstbiometri inom bankbranschen

Vad är röstbiometri inom bankbranschen?

Röstavläsning, eller röstbiometri, inom bankverksamhet (voice biometrics banking) hänvisar till använd-ningen av en persons röst för att tillhandahålla en biometrisk identifieringsförmåga, vilket ofta eliminerar ytterligare ett identifieringssteg, såsom att ange ett kontonummer och en PIN-kod för att komma åt ett konto. Att använda den mänskliga rösten för säker åtkomst uppnår samma mål som att använda andra biologiska egenskaper som är unika för varje individ, såsom irismönster och fingeravtryck.

Vad är affärsnyttan med röstbiometri inom bankbranschen?

Användningen av röstigenkänning i banktjänster ger kunderna ytterligare ett användarvänligt sätt att identifiera sig, vilket ger en konsekvent och överlägsen användarupplevelse samtidigt som bankerna får en stark identifiering över samtliga sina kanaler. Andra fördelar är lägre backoffice-kostnader för att identifiera kunder och kundkomfort ifall de glömmer sitt kontonummer eller sin PIN-kod.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you