carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Virtuell verklighet

Vad är Virtual Reality (VR)?

Virtual Reality (VR), eller virtuell verklighet, använder sig av digital teknik som blandar datan i cybervärlden med den fysiska världen, vilket gör det möjligt för användare att interagera med och reagera på en icke-fysisk ”verklighet”. VR-teknik kan sträcka sig från en dataskärm som visar hur en produkt ser ut i en kunds hem till flera huvudmonterade skärmar som ger en fullständigt fängslande virtuell upplevelse. 

Vad är affärsnyttan med VR?

Virtual Reality (VR), eller virtuell verklighet, kan driva detaljhandelstrafik och försäljning genom att ge en mer spännande, informativ och personlig upplevelse. Den kan minska reparationstider och -kostnader, samt öka produktiviteten och kvaliteten på reparatörerna genom en mer realistisk och effektivare utbildning. Den kan också ge en plattform för nya intäktsgenererande tjänster, såsom platsbaserad reklam eller försäljning av kompletterande produkter och tjänster i en virtuell miljö.

Virtual Reality (VR) - utvalt innehåll

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you