carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Kundupplevelse inom allmännyttiga tjänster

Vad är kundupplevelser inom allmännyttiga tjänster?

Allmännyttiga företag (utilities) interagerar med kunder varje dag. Hur nöjda deras kunder är med dessa interaktioner, oavsett om de betalar en räkning online, anmäler ett avbrott, ställer en fråga via telefon eller begär en ny tjänst på sociala medier, definierar till stor del kundupplevelsen för tjänsten.

Vad är affärsnyttan med kundupplevelse inom allmännyttiga tjänster?

Många allmännyttiga företag är fokuserade på att förbättra sina kunders upplevelse online, i posten och via telefon. Drivna av ökad konkurrens och kunder som är mer medvetna om hur utmärkt service ska vara, så utforskar leverantörer inom allmänyttiga tjänser nya digitala lösningar. Ramverk för kundupplevelser finns nu tillgängliga, som exemplvis utnyttjar molnet och artificiell intelligens (AI) för att sammanföra och förenkla affärskommunikation under ett gränssnitt. På samma sätt kan ett och samma omnikanal-system hjälpa allmännyttiga tjänster att individanpassa sina kunderbjudanden och kundkommunikation över mobil, sociala medier, chatt och andra digitala kanaler.

Genom att förbättra kundupplevelsen kan allmännyttiga företag öka kundnöjdheten, utveckla produkter som är effektivare, sänka supportkostnaderna, minska kundbortfall och i slutändan utöka sin kundbas.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you