Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Analys för allmännyttiga tjänster

Vad är analys för allmännyttiga tjänster?

Utility analytics, även analys för allmännyttiga tjänster, består av programvara och tjänster som utnyttjar det stora värdet av stora dataresurser som samlas in av de flesta allmännyttiga företag. Inom detta snabbt växande fokusområde för organisationer som genomgår digital omvandling möjliggör analyser att verktygsföretag snabbt kan fånga och analysera ett brett spektrum av affärsvariabler. Det är särskilt användbart för att förutsäga framtida affärstrender.

Vad är affärsnyttan med analys för allmännyttiga tjänster?

Affärsanvändningsfall för dataanalys är övertygande och utbredda. Delvis tack vare stora volymer arkiverad data och tusentals fältsensorer anslutna till Internet of Things (IoT), hjälper dataanalys verktygsföretag att bättre förstå användningsmönster och leverera nya tjänster och besparingar till kunderna. Analys och IoT-data används också av verktyg för förutsägbar nätdrift och underhåll. Samtidigt förutspår analyser baserade på historiska väderdata framtida väderhändelser och hjälper till att förbereda sig för klimatförändringar.

Dessutom krediterar många verktyg dataanalys som en kostnadseffektiv metod för att upptäcka och förhindra intäktsläckage genom energistöld.

Analys för allmännyttiga tjänster - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista