carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Analys för allmännyttiga tjänster

Vad är analys för allmännyttiga tjänster?

Analys för allmännyttiga tjänster (utilities) består av programvara och tjänster som nyttjar det stora värdet av stora dataresurser som samlas in av de flesta allmännyttiga företagen. Inom detta snabbt växande fokusområde för organisationer som genomgår digital transformation, så möjliggörs analyser att allmännyttiga företag snabbt kan samla in och analysera ett brett spektrum av affärsvariabler. Detta är särskilt användbart för att förutspå framtida affärstrender.

Vad är affärsnyttan med analys för allmännyttiga tjänster?

Användningsfallen för dataanalys är övertygande och utbredda. Tack vare stora volymer av arkiverad data och tusentals fältsensorer anslutna till Internet of Things (IoT), hjälper dataanalyser allmännyttiga företag att bättre förstå användarmönster och att leverera nya tjänster och besparingar åt kunderna. Analyser och IoT-data används också av allmännyttiga tjänster för prediktiv nätdrift och underhåll. Samtidigt förutspår analyser baserade på historiska väderdata framtida väderprognoser och bidrar till att förbereda inför klimatförändringar.

Dessutom främjar många allmännyttiga företag dataanalys som en kostnadseffektiv metod för att upptäcka och förhindra intäktsläckage genom energistöld.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you