carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Ostrukturerade data

Vad är ostrukturerade data?

Ostrukturerade data överensstämmer inte med en fördefinierad datamodell. Exempel på det är grafiska bilder, fingeravtrycksläsare, e-post, språkteknologi och innehåll på sociala medier.

Vad är affärsnyttan med ostrukturerade data?

Ostrukturerade data är mer utmanande att bearbeta, men det är också därifrån som man får fram de värdefullaste och rika insikterna. Ostrukturerad dataanalys gör det möjligt för företag att analysera data, såsom foton, naturligt språk, video, sociala medier och andra komplexa data. Sedan för att nyttja tekniker som artificiell intelligens och maskininlärning, för att bättre förstå marknaden och få en helhetsbild av sina kunder.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you