carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Tjocka data, thick data

Vad är tjocka data?

Tjocka data (thick data, tjockdata) är resultatet av samarbetet mellan datavetare och antropologer som arbetar tillsammans för att förstå stora mängder data. Tillsammans analyserar de data och letar efter kvalitativ information såsom insikter, preferenser, motiveringar och orsaker till beteenden. Denna humanistiska information möjliggör bättre affärsbeslut, samt produkt- och tjänsteutveckling.

Vad är affärsnyttan med tjocka data?

Tjocka data hjälper företag att analysera data som skapats av deras kunder genom deras onlinebeteende och interaktioner, för att avkoda deras behov, preferenser, känslor och klagomål - och för att skapa mer personliga upplevelser och tjänster med datadrivna affärsbeslut. Den verkliga kraften i tjocka datan är att det gör det möjligt för företag att humanisera berg av data, för att förstå vad som motiverar deras kunder och segmentera dem för att utveckla försäljnings- och marknadsstrategier som gäller specifikt för varje grupp.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you