carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Strukturerade data

Vad är strukturerade data?

Strukturerade data är data som är organiserade och formaterade, normalt i en databas. Den följer en förutbestämd struktur eller uppsättning av regler, vilket innebär att dessa poster är desamma från en till en annan. Ju mer strukturerad datan är, desto lättare är den att bearbeta. Exempel på strukturerad data innefattar en lista med namn, adresser, telefonnummer, köphistorik eller sociala följare.

Vad är affärsnyttan med strukturerade data?

Implementering och analys av strukturerad data kan ge flera fördelar för en organisation. Dessa kan exempelvis:

  • Låta företag analysera och dra slutsatser om stora mängder data.
  • Effektivisera och automatisera manuella processer.
  • Spåras enkelt av en CRM (kundvårdssystem) eller en databas för kontaktcenter.
  • Användas av en organisations CRM-, marknadsförings- och försäljningspersonal för att mäta prestanda, fastställa mål och hitta områden för förbättring.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you