carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Smarta allmännyttiga företag

Vad är smarta allmännyttiga företag?

Smarta allmännyttiga företag (utilities) är företag inom el-, gas- och vattensektorn som använder anslutna sensorer över sina nät för att leverera tjänster effektivare och för att analysera deras verksamhet. De flesta smarta allmännyttiga företag är sanna användare av Internet of Things-konceptet för uppkopplade enheter och innehar de senaste digitala teknikerna inom kommunikation, programvara, datorer och kartläggning för att effektivisera sina affärer.

Vad är affärsnyttan med smarta allmännyttiga företag?

Alla allmännyttiga företag hanterar en enorm mängd olika data från flera källor. Att skilja den smarta allmännyttan från dem som är långsammare att anamma digital teknik och förändring, är att framhäva just de fördelar de ofta får inom olika områden, såsom:

  • Optimerar tillgångens prestanda genom att identifiera problem i realtid på utrustning och anläggning ute på fältet, såsom transformatorer och vattenledningar, för att förebygga reparationer och undvika oplanerade servicestörningar.
  • Använder affärsinformation i realtid för att förbättra drifteffektivitet, övervaka fjärrsensorer och mätare, samt fatta bättre och snabbare affärsbeslut.
  • Använda smarta elnät och intelligens från Internet of Things (IoT) för att ge viktiga insikter i kundernas användningsmönster.
  • Förhindra förlust i allmännyttan och tillhandahålla tidig upptäckt av leverantörsläckor och energistölder för att optimera distributionen.
  • Modernisera elnätet för att mer dynamiskt justera och agera på flera system och leverantörer, även alternativa energikällor, såsom vind och sol.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you