carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Smart tillverkning

Vad är smart tillverkning?

Smart tillverkning (smart manufacturing) är en process som optimerar tillverkningsprocedurer genom automatisering, stordataanalys och datoriserade kontroller, som minimerar kostnader och maximerar produktiviteten. Genom att kombinera data från IT-system och operativa system (såsom produktlivscykelhantering och ERP-system), så gör det det möjligt för tillverkare att snabbt och effektivt svara på förändringar på fabriksgolvet och över hela deras värdekedja.

Vad är affärsnyttan med smart tillverkning?

Smart tillverkning möjliggör kontinuerlig driftförbättring, ökar produktiviteten och minskar kostnaderna. Självövervakning och prediktivt underhåll som har aktiverats av maskininlärning minskar driftstopp och reparationskostnader. Och medvetenhet i realtid om produktionsutrustningens och råvarornas tillstånd gör det lättare att möta förändrade kundbehov, samt anpassa mängder av produkter och utveckla nya produkter och tjänster.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you