Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Smart tillverkning

Vad är smart tillverkning?

Smart tillverkning är en process som optimerar tillverkningsprocedurer genom automatisering, Big Data-analys och datoriserade kontroller som minimerar kostnader och maximerar produktiviteten. Genom att kombinera data från IT-system och operativa system (såsom produktlivscykelhantering och ERP-system) gör det det möjligt för tillverkare att snabbt och effektivt svara på förändringar på fabriksgolvet och över hela deras värdekedja.

Vad är affärsnyttan med smart tillverkning?

Smart tillverkning möjliggör kontinuerlig driftförbättring, ökar produktiviteten och minskar kostnaderna. Självövervakning och förutsägbart underhåll möjliggjort av maskininlärning minskar driftstopp och reparationskostnader. Och medvetenhet i realtid om produktionsutrustningens och råvarornas tillstånd gör det lättare att möta förändrade kundbehov, massanpassa produkter och utveckla nya produkter och tjänster.

Smart tillverkning - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista