Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Smart stad

Vad är en smart stad?

En smart stad är ett stadsområde vars allmänna utrymmen är utrustade med sensorer i nätverk i allt från vägar till byggnader. Uppgifterna från dessa sensorer hjälper medborgare, offentliga tjänstemän, brottsbekämpning och tjänsteleverantörer att utnyttja resurserna på bästa sätt och hjälpa framtida planering.

Vad är affärsnyttan med en smart stad?

Smarta system för delning av fordon och fordonsdelning, samt trafikruttning i realtid, kan minska trängsel och föroreningar samtidigt som arbetstagarnas produktivitet ökar. Företag kan mer exakt spåra ankomsten av människor, förnödenheter och lager och optimera leveransscheman. Regeringar kan reagera snabbare och mer effektivt på kriser. Big Data-analys av brottsmönster kan förbättra allmänhetens säkerhet. Och smarta betalningar för statliga tjänster kan minimera bedrägerier och öka intäkterna.

Smart stad - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista