carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Smart stad

Vad är en smart stad?

En smart stad är ett stadsområde vars allmänna utrymmen är utrustade med sensorer i nätverk i allt från vägar till byggnader. Uppgifterna från dessa sensorer hjälper medborgare, offentliga tjänstemän, brottsbekämpare och tjänsteleverantörer att nyttja resurserna på bästa sätt och bidra till framtida planering.

Vad är affärsnyttan med en smart stad?

Smarta system för fordonsdelning och att visa trafikleder realtid kan minska trängsel och föroreningar, samtidigt som arbetstagarnas produktivitet ökar. Företag kan exaktare spåra ankomsten av människor, förnödenheter och lager, samt optimera leveransscheman. Regeringar kan reagera snabbare och effektivare på kriser. Big data-analys av brottsmönster kan förbättra allmänhetens säkerhet. Och smarta betalningar för statliga tjänster kan minimera bedrägerier och öka intäkterna.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you