Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Säkra byggnader

Vad är säkra byggnader?

Säkra byggnader är anläggningar som använder tekniker och proaktiva metoder för att säkerställa en hälsosam och säker miljö för anställda, kunder och byggnadsbesökare. En sammanhängande säker byggnadsstrategi kan förvandla ett lapptäcke av pandemiska initierade program till en helhetsstrategi för att skapa säkra och lyhörda byggnader.

Vad är affärsnyttan med säkra byggnader?

En sammanhängande säker byggnadsstrategi erbjuder flera fördelar, inklusive:

  • Påskynda en återgång till pre-pandemiska nivåer av produktivitet och intäkter samtidigt som säkerheten säkerställs.
  • Omedelbart upptäcka hot och exponering för potentiella patogener på arbetsplatsen.
  • Öka medarbetarnas och kundernas förtroende genom delbara säkerhetsmått.
  • Förbättra effektiviteten vid hantering, övervakning och förstärkning av hälso- och säkerhetsprotokoll.
  • Hantera risker och skulder flexibelt med proaktiva förebyggande strategier och rapportering som styrs av dataskyddskontroll och efterlevnadsstandarder.
Säkra byggnader - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista