carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Säkra byggnader

Vad är säkra byggnader?

Säkra byggnader är anläggningar som använder tekniker och proaktiva metoder för att säkerställa en hälsosam och säker miljö för sina anställda, kunder och byggnadsbesökare. En sammanhängande säker byggnadsstrategi kan förvandla ett lapptäcke av pandemiska, initierade program till en helhetsstrategi för att skapa säkra och följsamma byggnader.

Vad är affärsnyttan med säkra byggnader?

En sammanhängande säker byggnadsstrategi erbjuder flera fördelar, såsom:

  • Påskynda en återgång till för-pandemiska nivåer av produktivitet och intäkter samtidigt som säkerheten garderas.
  • Omedelbart upptäcka hot och exponering för potentiella patogener på arbetsplatsen.
  • Öka medarbetarnas och kundernas förtroende genom delbara säkerhetsmått.
  • Förbättra effektiviteten vid hantering, övervakning och förstärkning av hälso- och säkerhetsprotokoll.
  • Hantera risker och skyldigheter flexibelt med proaktiva, förebyggande strategier och rapportering som styrs av dataskydds- och efterlevnadsregler.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you