carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

RPA inom försäkringsbranschen

Vad är RPA inom försäkringsbranschen?

Robotiserad processautomation (robotic process automation - RPA) inom försäkringsbranschen använder robotar och AI för att hjälpa företag att automatisera, och i vissa fall eliminera repetitiva uppgifter, samt förstärka och utöka mänskliga möjligheter. RPA-programvarurobotar kan åstadkomma mycket mer än att eliminera manuell datainmatning. Robotar kan konfigureras och tränas till att hantera ett brett spektrum av kognitiva aktiviteter och att fatta beslut. Till exempel, inom försäkringsbranschen, börjar RPA användas inom garantiärenden, skadereglering och analys. Med tanke på robotarnas förmåga att förbättra drifteffektivitet och minska kostnader, så ökar införandet av RPA inom försäkringsbranschen snabbt.

Vad är affärsnyttan med RPA inom försäkringsbranschen?

Robotiserad processautomation ger många fördelar i försäkringsbranschen, såsom:

  1. Kostnadsbesparingar: Att använda RPA i försäkringsbranschen eliminerar eller minskar många repetitiva, manuella uppgifter som ger lite värde. Genom att använda programvarurobotar för att avsevärt minska brister och den tid som krävs för att slutföra dessa uppgifter, så kan försäkringsbolag sänka kostnader och öka effektiviteten.
  2. Minskad handläggningstid: RPA i försäkringsbranschen kan minska handläggningstider, särskilt för utmanande, långa processer, såsom skadereglering. Dessa processer kräver insamling av stora mängder information från kunder, och besväras ofta av bristfällig information och långsamma handläggningstider, särskilt om processen är pappersbaserad. RPA påskyndar insamlingen av information och centraliserar data i en digital fil som lätt kan nås. Som sådan kan markant förkortad handläggningstid uppnås genom RPA inom försäkringsbranschen.
  3. Nya affärsmöjligheter: Många försäkringsbolag ökar redan sin konkurrensfördel genom att använda RPA-applikationer, som använder artificiell intelligens och maskininlärning för att förbättra beslutsfattandet och identifiera nya möjligheter. Jämfört med människor, så kan robotar analysera större mängder data mycket snabbare. Som ett resultat kan analys användas för att identifiera nya möjligheter eller flaskhalsar i affärsprocesserna.
  4. Enklare regelefterlevnad: Försäkring är en starkt reglerad bransch, där regler och krav ändras ständigt. Det är vanligtvis mycket utmanande att hålla anställda utbildade och uppdaterade om de senaste reglerna, samt svårt att säkerställa att de följer dem alla. RPA inom försäkringsbranschen förenklar denna process genom att förlita sig på robotar, så leverantörer kan minska risken för böter och dålig publicitet på grund av bristande regelefterlevnad.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you