Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Robotiserad processautomation

Vad är robotiserad processautomation?

Företag inom olika branscher vänder sig till halvautonoma datorer (mer kända som robotar) för att förbättra verksamhetseffektiviteten, minska kostnaderna och öka marginalerna. Syftet med RPA är att snabbare och mer exakt hantera kognitiva aktiviteter för att öka och utöka mänskliga förmågor. RPA-lösningar minskar felen i tidskrävande manuella processer och gör våra kunders processer smartare. De höjer också produktiviteten hos arbetskraften genom att automatisera inte bara vardagliga uppgifter utan också hela verksamheten.

Vad är affärsnyttan med robotiserad processautomation?

RPA minskar dramatiskt fel och den tid som krävs för att göra repetitiva uppgifter, vilket frigör arbetstagare att fokusera på strategiskt arbete och förbättrar kundnöjdheten genom att ge snabba och korrekta svar dygnet runt. Det förbättrar också datakvaliteten och breddar möjligheten för datainsamling, hjälper till att förbättra och öka varumärken och minska bedrägerier och mänsklig kontakt med privata, känsliga data. Automation förbättrar efterlevnad och affärsresultat och minskar allmänna kostnader.

Robotiserad processautomation - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista