carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Robotiserad processautomatisering (RPA)

Vad är robotiserad processautomatisering (RPA)?

Företag inom olika branscher vänder sig till halvautonoma datorer (mer kända som robotar) för att förbättra drifteffektiviteten, minska kostnaderna och öka marginalerna. Syftet med RPA (robot process automation) är att snabbare och exaktare hantera kognitiva aktiviteter för att utöka mänskliga förmågor. RPA-lösningar minskar felen i tidskrävande manuella processer och gör våra kunders processer smartare. De höjer också produktiviteten hos de anställda genom att automatisera inte bara vardagliga uppgifter utan även hela verksamheten.

Vad är affärsnyttan med robotiserad processautomatisering?

RPA minskar fel avsevärt och den tid som krävs för att göra repetitiva uppgifter, vilket tillåter anställda att fokusera på strategiskt arbete och förbättrar kundnöjdheten genom att ge snabba och korrekta svar dygnet runt. Det förbättrar också datakvaliteten och breddar möjligheten för datainsamling och hjälper till att stärka varumärket, samt att minska bedrägerier och mänsklig kontakt med privata, känsliga data. Automatisering förbättrar regelefterlevnad och affärsresultat, samt minskar allmänna kostnader.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you