carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Samarbete på distans

Vad är samarbete på distans?

Samarbete på distans (remote collaboration) är den process genom vilken geografiskt avstånd tas bort som en avskräckande faktor för lagarbete. Det underlättar kommunikation, samarbete och produktivitet bland ett utspritt team av anställda, var de än befinner sig, för att uppnå ett gemensamt mål. Verktyg för samarbete på distans kan hjälpa till att sammanföra anställda med långa avstånd mellan sig.

Vad är affärsnyttan med samarbete på distans?

Med en väldefinierad strategi för fjärrsamarbete och verktygen för att genomföra den strategin kan organisationer:

  • Förbättra företagssamarbetet genom att använda moderna samarbetsplattformar för att omskapa arbetsflöden och hjälpa anställda att ansluta till människor och data mellan olika geografiska avstånd.
  • Omdefiniera arbete genom att flytta från en företagscentrerad till en anställdcentrerad så kallad "var som helst, vilken enhet som helst"-modell, samtidigt som företaget följer regelefterlevnad och är säkert.
  • Främja lagarbete bland och öka produktiviteten hos de anställda via verktyg, såsom tele- och videokonferenser, fildelning, meddelanden via olika kommunikationskanaler och gemensam programvara. Samarbetsprogramvara är grunden för distansarbetarnas produktivitet.
  • Slå ihop samarbetsplattformar och system, såsom Microsoft Teams, Amazon Chime, Cisco Webex och Amazon WorkDocs, med mera, vilket eliminerar hanteringsproblemen av separata verktyg.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you