Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Tjänster för kvalitetshantering

Vad är tjänster för kvalitetshantering?

Tjänster för kvalitetshantering organiserar, genomför och övervakar proaktivt de aktiviteter som krävs för att upprätthålla en önskad kvalitetsnivå. Dessa inkluderar att skapa en kvalitetspolicy, utföra kvalitetsplanering och kvalitetssäkring, samt kontinuerlig kvalitetskontroll och förbättring på ett konsekvent, uppmätt sätt över hela organisationen och dess värdekedja.

Vad är affärsnyttan med tjänster för kvalitetshantering?

Tjänster för kvalitetshantering minskar avfallet genom att se till att mer av det som en tillverkare producerar kan säljas, inte skrotas. De minskar kostnaderna genom att minimera omarbetning och utbyte av felaktiga produkter och identifiera förbättringsområden i processer, teknik och utbildning. Viktigast av allt, de ökar kundnöjdheten och behållningen genom att möta och överträffa förväntningarna med allt högre kvalitetsnivåer i den digitala tidsåldern.

Tjänster för kvalitetshantering - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista