carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Tjänster för kvalitetshantering

Vad är tjänster för kvalitetshantering?

Tjänster för kvalitetshantering (quality management services) organiserar, genomför och övervakar proaktivt de aktiviteter som krävs för att upprätthålla en önskad kvalitetsnivå. Dessa inkluderar att skapa en kvalitetspolicy, utföra kvalitetsplanering och -säkring, samt kontinuerlig kvalitetskontroll och förbättring på ett konsekvent, uppmätt sätt över hela organisationen och dess värdekedja.

Vad är affärsnyttan med tjänster för kvalitetshantering?

Tjänster för kvalitetshantering minskar avfallet genom att se till att mer av det som en tillverkare producerar kan säljas, och inte skrotas. De minskar kostnaderna genom att minimera ombearbetning och ersättning av felaktiga produkter, samt identifiera förbättringsområden i processer, teknik och utbildning. Viktigast av allt, de ökar kundnöjdheten och lojaliteten genom att möta och överträffa förväntningarna med allt högre kvalitetsnivåer i den digitala tidsåldern.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you