Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Plattformar för kärnprocesser inom skadeförsäkring

Vad är plattformar för kärnprocesser inom skadeförsäkring?

Plattformar för kärnprocesser inom skadeförsäkring omfattar ett antal grundläggande IT-system som stöder de kritiska operativa funktionerna hos en fastighets- och skadeförsäkringsgivare. Dessa kan omfatta försäkring, offert, policyutfärdande, fakturering och inkassering och skadeansvar. Helst bör dessa plattformar för kärnprocesser inom skadeförsäkring integreras eller tillhandahållas av samma leverantör som en programvarupaket av applikationer som spänner över hela försäkringslivscykeln. Tidigare installerades många av dessa system lokalt, men molnbaserade system har blivit allt vanligare.

Vad är affärsnyttan med plattformar för kärnprocesser inom skadeförsäkring?

Plattformar för kärnprocesser inom skadeförsäkring ger ett antal fördelar:

  1. Kostnadsbesparingar: Genom att konsolidera affärsverksamheten till en eller flera kärnplattformar för P&C kan försäkringsbolag minska kostnaderna och den administrativa bördan för att integrera och hantera flera olika system.
  2. Enkelhet: Integrerade P & C-kärnplattformar gör underhålls- och programuppdateringar enklare jämfört med hantering av flera system från olika leverantörer. Om P&C-kärnplattformar är molnbaserade är processen ännu enklare och snabbare och kan utföras med färre mänskliga resurser och lägre kostnad.
  3. Djupare kundinsikt: Integrerade P & C-kärnplattformar gör det lättare att få en 360 graders syn på kunden och utnyttja analys i realtid. Genom ett enda gränssnitt kan användare se alla produkter som varje kund har använt tidigare och för närvarande använder. På grund av den avancerade synlighet som P & C-kärnsystem ger är det lättare att analysera och förutsäga kundbeteende och att avslöja nya möjligheter för korsförsäljning och / eller försäljning.
  4. Affärsfunktion: Med djupare kundinsikter kan försäkringsgivarna identifiera trender på marknaden och branschen tidigare. Detta gör det möjligt att reagera snabbare på dessa förändringar, vilket kan leda till ökad vinst och en konkurrensfördel.
  5. Digital transformation: Moderna P & C-kärnplattformar underlättar digital transformation, inklusive införande av automatisering och artificiell intelligens.
Plattformar för kärnprocesser inom skadeförsäkring - utvalt nnehåll


Tillbaka till Ordlista