carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Plattformar för kärnprocesser inom skadeförsäkring

Vad är plattformar för kärnprocesser inom skadeförsäkring?

Plattformar för kärnprocesser inom skadeförsäkring (property casualty core platforms) omfattar ett antal grundläggande IT-system som stöder de kritiska operativa funktionerna hos en fastighets- och skadeförsäkringsgivare. Dessa kan omfatta försäkring, offert, policyutfärdande, fakturering och inkassering, samt skadeansvar. Helst bör dessa plattformar för kärnprocesser inom skadeförsäkring integreras eller tillhandahållas av samma leverantör likt ett programvarupaket av applikationer som spänner över hela försäkringslivscykeln. Tidigare installerades många av dessa system lokalt, men molnbaserade system har nu blivit allt vanligare.

Vad är affärsnyttan med plattformar för kärnprocesser inom skadeförsäkring?

Plattformar för kärnprocesser inom skadeförsäkring ger ett antal fördelar:

  1. Kostnadsbesparingar: Genom att sammanslå affärsverksamheten till en eller flera plattformar för kärnprocesser inom skadeförsäkring, så kan försäkringsbolag minska kostnaderna och den administrativa bördan för att integrera och hantera flera olika system.
  2. Enkelhet: Integrerade plattformar för kärnprocesser inom skadeförsäkring gör underhålls- och programuppdateringar enklare jämfört med hanteringen av flera system från olika leverantörer. Om plattformarna för kärnprocesser är molnbaserade, så är processen ännu enklare och snabbare, och kan utföras med mindre personalresurser och till lägre kostnad.
  3. Djupare kundinsikt: Integrerade plattformar för kärnprocesser inom skadeförsäkring gör det lättare att få en helhetsvy av kunden och nyttja analys i realtid. Genom ett enda gränssnitt, så kan användare se alla produkter som varje kund har använt tidigare och använder för närvarande. På grund av den avancerade insyn som systemen för kärnprocesser inom skadeförsäkring ger, så är det lättare att analysera och förutsäga kundbeteende, samt att identifiera nya säljtillfällen.
  4. Snabbrörlighet: Med djupare kundinsikter kan försäkringsgivarna identifiera trender på marknaden och i branschen tidigare. Detta gör det möjligt att reagera snabbare på förändringar, vilket kan leda till ökad vinst och en konkurrensfördel.
  5. Digital transformation: Moderna plattformar för kärnprocesser inom skadeförsäkring underlättar digital transformation, inklusive införande av automatisering och artificiell intelligens.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you