Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Processteknik

Vad är processteknik?

Processteknik är programvaran och verktygen - inklusive digitala plattformar och intelligent processautomation (IPA) — används för att effektivt skapa och leverera produkter och tjänster på ett effektivt och intelligent sätt, samt förbättra snabbhet och smidighet i processer över hela företaget. 

Vad är affärsnyttan med processteknik?

Processteknik kan användas för att automatisera och förenkla arbetsflöden och påskynda affärsprocesser. Det kan också förbättra noggrannheten, kvaliteten och tillförlitligheten hos dessa processer, vilket hjälper företag att fungera med större smidighet så att de kan vara mer flexibla och anpassningsbara till skiftande affärs- och marknadsprioriteringar. Slutligen kan processteknik spela en nyckelroll för att sänka kostnaderna i hela verksamheten.

Processteknik - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista