carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Processteknik

Vad är processteknik?

Processteknik är programvaran och verktygen, inklusive digitala plattformar och intelligent processautomation (IPA), som används för att effektivt skapa och leverera produkter och tjänster på ett effektivt och intelligent sätt, samt förbättra snabbrörlighet i processer över hela företaget.

Vad är affärsnyttan med processteknik?

Processteknik kan användas för att automatisera och förenkla arbetsflöden och påskynda affärsprocesser. Det kan också förbättra precisionen, kvaliteten och tillförlitligheten hos dessa processer, vilket hjälper företag att fungera med större snabbrörlighet, så att de kan vara mer flexibla och anpassningsbara till skiftande affärs- och marknadsprioriteringar. Slutligen kan processteknik spela en nyckelroll för att sänka kostnaderna i hela verksamheten.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you