carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Processkartläggning

Vad är processkartläggning?

Processkartläggning (process mapping) är ett verktyg för att dokumentera ett företags affärsverksamhet, från en enda process eller arbetsström till ändpunktprocesser. Det är en kärnkomponent i företagets initiativ till förbättrade processer.

Vad är affärsnyttan med processkartläggning?

Processkartläggning ger en korrekt bild av hur en affärsprocess fungerar, samt de steg och resurser som krävs för utförandet. Att dokumentera en enda process hjälper ett företag att förstå viktiga steg och resurser inom en specifik arbetsström. Att dokumentera helhetsprocesser ger en komplett bild av en fullständig driftsmiljö, inklusive förbindelserna mellan processer och avdelningar, så konflikter och ineffektivitet enkelt kan lösas.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you