carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Processautomatisering

Vad är processautomation?

Processautomation, eller processautomatisering, är handlingen att tillämpa robotisk och intelligent automatisering på affärsprocesser för att ersätta manuella, vardagliga, repetitiva uppgifter med högeffektiva och intelligenta automatiserade arbetsflöden.

Vad är affärsnyttan med processautomation?

Genom att tillämpa processautomation kan ett företag arbeta snabbare och smartare samtidigt som det sänker sina driftskostnader. Det kan också flytta om och rikta in sina anställda på var deras resurser behövs mest. I sin tur kan anställda bättre hjälpa kunder och driva tillväxt, medan företaget är bättre rustat för att konkurrera med nya digitala möjligheter och talanger.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you