Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Processautomatisering, processautomation

Vad är processautomatisering?

Processautomatisering är handlingen att tillämpa robotisk och intelligent automatisering på affärsprocesser för att ersätta manuella, vardagliga repetitiva uppgifter med högeffektiva och intelligenta automatiserade arbetsflöden.

Vad är affärsnyttan med processautomatisering?

Genom att tillämpa processautomation kan ett företag arbeta snabbare och smartare samtidigt som det sänker sina driftskostnader. Det kan också flytta om och fokusera sina anställda på var de behövs mest, till exempel arbete med högre värde. I sin tur kan anställda bättre betjäna kunder och driva tillväxt, medan företaget är bättre rustat att konkurrera med nya digitala möjligheter och talanger.

Processautomatisering - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista