carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Processanalys

Vad är processanalys?

Processanalys är övningen av att analysera processer för att identifiera möjligheter att förbättra sättet de arbetar på. Med hjälp av processanalys kan företag utvärdera sina affärsprocesser och hitta vad som fungerar och inte fungerar inom deras verksamhet.

Vad är affärsnyttan med processanalys?

Genom processanalys kan företag omarbeta processer med digital teknik, verktyg och personal för att förenkla hur de arbetar med lägre ägandekostnader. Processanalys kan också användas för att identifiera problem i hela organisationen, samt för att avslöja möjligheter till att förbättra drifteffektivitet, kundservice och kundupplevelse, även där intelligent processautomation (IPA) kan tillämpas.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you