Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Processanalys

Vad är processanalys?

Processanalys är övningen av att analysera processer för att identifiera möjligheter att förbättra sättet de arbetar på. Med hjälp av processanalys kan företag utvärdera sina affärsprocesser och hitta vad som fungerar och inte fungerar inom sin verksamhet.

Vad är affärsnyttan med processanalys?

Genom processanalys kan företag omarbeta processer med digital teknik, verktyg och personal för att förenkla hur de arbetar med lägre ägandekostnader. Processanalys kan också användas för att identifiera problem i hela organisationen, samt för att avslöja möjligheter för att förbättra drifteffektivitet, kundservice och kundupplevelse, inklusive där intelligent processautomation (IPA) kan tillämpas.

Processanalys - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista