Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Prediktivt underhåll

Vad är prediktivt underhåll?

Prediktivt underhåll hittar och åtgärdar problem i tillverkningsutrustning innan de får utrustningen att misslyckas. Det kräver att man samlar in och analyserar historiska data inte bara om haverier utan också om förhållandena (som överdriven värme eller vibrationer) som föregick dem. Förutsägande underhåll kräver hantering, integrering och kvalitetssäkring av stora datamängder från flera källor.

Vad är affärsnyttan med prediktivt underhåll?

Prediktivt underhåll minskar kostnaderna genom att reparationer kan utföras innan en komponent går sönder skadar andra komponenter. Det ökar tillverkningseffektiviteten genom att minska oplanerad produktionsstopp och kundnöjdhet genom att förhindra missade leveranser. Det minskar också kostnaderna genom att minska behovet av rusktransporter av råvaror eller färdiga varor för att kompensera för oväntade produktionsavbrott.

Prediktivt underhåll - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista