carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Prediktivt underhåll

Vad är prediktivt underhåll?

Prediktivt eller förutsägande underhåll (predictive maintenance) hittar och åtgärdar problem i tillverkningsutrustning innan den går sönder. Det kräver att man samlar in och analyserar historiska data, inte bara om haverier, utan också om förhållandena (såsom överdriven värme eller vibrationer) som föregick dem. Prediktivt underhåll kräver hantering, integrering och kvalitetssäkring av stora datamängder från flera källor.

Vad är affärsnyttan med prediktivt underhåll?

Prediktivt underhåll minskar kostnaderna genom att reparationer kan utföras innan en komponent går sönder och skadar andra komponenter. Det ökar tillverkningseffektiviteten genom att minska oplanerade driftstopp och kundnöjdhet genom att förhindra missade leveranser. Det sänker också kostnaderna genom att minska behovet av snabbtransporter av råvaror eller färdiga varor för att kompensera för oväntade produktionsavbrott.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you