carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Prediktiv analys inom banktjänster för privatpersoner & småföretagare

Vad är prediktiv analys inom banktjänster för privatpersoner och småföretagare?

Prediktiv analys inom banktjänster för privatpersoner och småföretagare avser användning av datormodeller som är beroende av artificiell intelligens och datautvinning för att analysera stora mängder information och förutsäga framtida kundbeteende.

Vad är affärsnyttan med prediktiv analys inom banktjänster för privatkunder och småföretagare?

Prediktiv analys kan hjälpa banker genom att ge djupa insikter i kundernas behov, lansera innovativa produkter och tjänster, leverera personliga och utmärkta kundupplevelser, och leda till nya affärsmodeller, samt transformera med nya processer och teknik. Relaterade fördelar med prediktiv analys innefattar:

  • Djupgående insikter i kundernas behov—Bättre kundinsikter gör det möjligt för långivare att effektivare nå fram till sina kunder med relevanta och genomtänkta tjänster vid rätt tillfälle.
  • Lansera innovativa produkter och tjänster—Effektivare omforma produkter och tjänster baserat på kundundersökning, segmentering och analys, samt förbättrade portföljstrategier och prissättning.
  • Tillhandahåller personliga och utmärkta kundupplevelser—Förbättrad bekvämlighet och kundengagemang genom att tillhandahålla en konsekvent, smidig och samstämmig upplevelse genom alla interaktionskanaler och enheter.
  • Störning i affärsmodellen och innovation—Snabbare anammande av affärsmodeller, digitala produkter, prissättning och förpackning för att möta kundernas behov.
  • Processer/tekniktransformation— Transformation av icke-kundinriktade processer för effektivitet och lansering av nya produkter, samt tjänster som ger överlägsna kundupplevelser.

Prediktiva analyser inom banktjänster för privatpersoner och småföretagare - utvalt innehåll

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you