Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Prediktiva analyser inom banktjänster för privatpersoner

Vad är prediktiv analys inom banktjänster för privatpersoner?

Prediktiv analys inom banktjänster för privatpersoner avser användning av datormodeller som är beroende av artificiell intelligens och datautvinning för att analysera stora mängder information och förutsäga framtida kundbeteende.

Vad är affärsnyttan med prediktiv analys inom banktjänster för privatkunder?

Prediktiv analys kan hjälpa banker genom att ge djupa insikter i kundernas behov, lansera innovativa produkter och tjänster, leverera personliga och utmärkta kundupplevelser, och leda till nya affärsmodeller, samt transformera med nya processer och teknik. Relaterade fördelar med prediktiv analys innefattar:

  • Djupgående insikter i kundernas behov—Bättre kundinsikter gör det möjligt för långivare att effektivare nå fram till sina kunder med relevanta och genomtänkta tjänster vid rätt tillfälle.
  • Lansera innovativa produkter och tjänster—Effektivare omforma produkter och tjänster baserat på kundundersökning, segmentering och analys, samt förbättrade portföljstrategier och prissättning.
  • Tillhandahåller personliga och utmärkta kundupplevelser—Förbättrad bekvämlighet och kundengagemang genom att tillhandahålla en konsekvent, smidig och samstämmig upplevelse genom alla interaktionskanaler och enheter.
  • Störning i affärsmodellen och innovation—Snabbare anammande av affärsmodeller, digitala produkter, prissättning och förpackning för att möta kundernas behov.
  • Processer / tekniktransformation— Transformation av icke-kundinriktade processer för effektivitet och lansering av nya produkter och tjänster som ger överlägsna kundupplevelser.
Prediktiva analyser inom banktjänster för privatpersoner - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista