Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Fördärvliga data

Vad är fördärvliga data?

Fördärvliga data avser information som har kortvarigt affärsvärde och försämras avsevärt över tid, så det krävs att man agerar snabbt för kunna dra nytta av den. Dessa data genereras ofta i en Internet of Things (IoT) edge computing-miljö (kantdatorsystem).

Vad är affärsnyttan med fördärvliga data?

Även om fördärvliga data kan göra det svårt att förutse och reagera på plötsliga förändringar inom affärstrender, så har den sina absoluta fördelar. Några av dessa är:

  • Insikter i farten. Fördärvliga data kan ge insikter i realtid — särskilt sådan skapad av IoT eller edge, som exempelvis information om industriell telemetri, flöden inom kameraövervakning och transaktionsdatum inom detaljhandeln.
  • Snabbt agerande. Data som kommer från edge computing-enheter påskyndar både hantering och svarstid.
  • Disponibilitet. Eftersom fördärvliga data endast är användbara under en begränsad period—oftast bara några timmar—behöver de inte lagras långsiktigt i ett datacenter, utan kan snarare kasseras direkt efter användning, vilket sparar både lagringsutrymme och kostnader.
Fördärvliga data - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista