carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Perishable data

Vad är perishable data?

Perishable data (lättfördärvliga data) avser information som har kortvarigt affärsvärde och försämras avsevärt över tid, så det krävs att man agerar snabbt för kunna dra nytta av den. Dessa data genereras ofta i en så kallad "Internet of Things (IoT) edge computing"-miljö (kantdatorsystem).

Vad är affärsnyttan med perishable data?

Även om perishable data kan göra det svårt att förutse och reagera på plötsliga förändringar inom affärstrender, så har den sina absoluta fördelar. Några av dessa är:

  • Insikter i farten. Perishable data kan ge insikter i realtid — särskilt sådan skapad av IoT eller edge, såsom exempelvis information om industriell telemetri, flöden inom kameraövervakning och transaktionsdatum inom detaljhandeln.
  • Snabbt agerande. Data som kommer från edge computing-enheter påskyndar både hantering och svarstid.
  • Disponibilitet. Eftersom perishable data endast är användbara under en begränsad tidsperiod, oftast bara några timmar, så behöver de inte lagras långsiktigt i ett datacenter, utan kan snarare kasseras direkt efter användning, vilket sparar både lagringsutrymme och kostnader.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you