Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Automatisering av skadeförsäkring

Vad är automatisering av skadeförsäkring?

Automatisering av skadeförsäkring använder i första hand robotiserad processautomatisering (RPA eller bots) inom områdena underwriting, policyhantering och skadeärenden. Manuella processer som utförs av människor ökar genomloppstider och fel, och lägger till allmänna kostnader i grundläggande affärsprocesser. Som ett resultat blir automatisering av skadeförsäkring ett område med ökat fokus för många försäkringsbolag. Pilotprojekt och driftsättning av bottar ökar i takt med att skadeförsäkringsbolag letar efter sätt att optimera sin verksamhet. Automatisering av skadeförsäkring verkar just nu vara en avlägsen trend, men förväntas bli "business as usual" de närmaste åren. Faktum är att The Digital Insurer uppskattar att bottar snart kommer att hantera 80 % av all underwriting.

Vilken är affärsnyttan med automatisering av skadeförsäkring?

Automatisering av skadeförsäkring ger stor affärsnytta, såsom:

  1. Kostnadsminskning: Genom att ersätta felbenägna manuella processer med automatisering av skadeförsäkring kan försäkringsbolag minska antalet anställda som behövs för att arbeta med rutinartade arbetsuppgifter. Att tillämpa automatisering via bottar och artificiell intelligens (AI) - särskilt inom förnyelse av försäkringsavtal, skadereglering, fakturering och ekonomisk verksamhet - kan eliminera manuellt pappersarbete.
  2. Förbättrad effektivitet: Till skillnad från människor kan r bottar arbeta dygnet runt veckans alla dagar, och de behöver aldrig ledighet. Genom att arbeta snabbare och mer effektivt kan automatisering av skadeförsäkring minska långdragna omloppstider mellan mäklare, agenter och försäkringstagare, samt hjälpa försäkringsgivare att öka produktiviteten.
  3. Bättre resursanvändning: Automatisering av skadeförsäkring innebär inte bara en kostnadsminskning. Anställda som annars skulle ha sysslat med rutinartade arbetsuppgifter kan omskolas eller omplaceras till andra positioner som ger mervärde till verksamheten, till exempel att hjälpa kunder eller tillhandahålla support på fältet. En framväxande applikation för automatisering av skadeförsäkring använder bottar för att hantera förstklassiga kundinteraktioner, vilket frigör tid för kundservicepersonal och mäklare att fokusera på mer strategiskt arbete.
  4. Ökad skalbarhet: Användningen av bottar underlättar för försäkringsbolag att snabbt reagera på förändrade marknadsförhållanden. Utökad dator- och processorkraft som tillgodoser snabb affärstillväxt blir mycket enklare genom automatisering av skadeförsäkring jämfört med att försöka rekrytera, anställa och utbilda personal.
Automatisering av skadeförsäkring - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista