carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Automatisering av skadeförsäkring

Vad är automatisering av skadeförsäkring?

Automatisering av skadeförsäkring (P and C automation) använder i första hand robotiserad processautomation (RPA) inom områdena försäkring, policyhantering och anspråk. Manuella processer som utförs av människor ökar handläggningstiderna och felaktigheter, och lägger till allmänna kostnader i grundläggande affärsprocesser. Som ett resultat blir automatisering av skadeförsäkringar ett område med utökat fokus för många försäkringsbolag. Införande och utplacering av robotar ökar i takt med att fastighets- och skadeförsäkringsbolag letar efter sätt att optimera sin verksamhet. Automatisering av skadeförsäkringar förväntas inte vara avtagande trend, snarare att bli "business as usual" de närmaste åren. Faktum är att den digitale försäkringsgivaren uppskattar att robotar snart kommer att hantera 80 % av alla garantiärenden.

Vilka är fördelarna med automatisering av skadeförsäkring?

Automatisering av skadeförsäkringar ger många affärsfördelar, såsom:

  1. Sänkta kostnader: Genom att ersätta felbenägna manuella processer med automatisering av skadeförsäkringar, så kan försäkringsbolag minska antalet anställda som behövs för att arbeta med vardagliga aktiviteter. Att tillämpa automatisering via robotar och artificiell intelligens (AI), särskilt inom förnyelseprocesser, anspråk, fakturering och ekonomisk verksamhet, kan eliminera manuellt pappersarbete.
  2. Förbättrad effektivitet: Till skillnad från människor, så kan robotar arbeta dygnet runt, sju dagar i veckan, och de behöver aldrig semester. Genom att arbeta snabbare och effektivare kan automatisering av skadeförsäkringar minska långdragna processer mellan mäklare, agenter och försäkringstagare, samt hjälpa försäkringsgivare att höja produktivitetsnivån.
  3. Bättre resursanvändning: Automatisering av skadeförsäkringar är inte bara en kostnadsbesparing. Anställda som skulle ha arbetat med vardagliga aktiviteter kan istället omskolas eller omplaceras till andra positioner som ger mervärde till verksamheten, såsom att exempelvis att hjälpa kunder eller tillhandahålla support ute på fältet. En framväxande applikation för automatisering av skadeförsäkringar är nyttjandet av chatbots för att hantera förstklassiga kundinteraktioner, frigöra agenter och mäklare för att fokusera på mer strategiskt arbete.
  4. Ökad skalbarhet: Att använda chattbots gör det enkelt att snabbt svara på förändrade marknadsförhållanden för försäkringsbolag. Att lägga till datorkraft för att tillgodose snabb affärstillväxt är mycket enklare med automatisering av skadeärenden jämfört med att försöka rekrytera, anställa och utbilda personal.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you