carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Strategi för drift

Vad är strategi för drift?

Strategi för drift (operations strategy) är utvecklingen av en plan för att genomdriva ett företags affärs- och kundupplevelsestrategi. En väldefinierad strategi för drift anpassar och optimerar processer och resurser för att uppnå önskade affärsresultat.

Vad är affärsnyttan med strategi för drift?

Företag med en väldefinierad och dokumenterad strategi för drift är bättre rustade att arbeta effektivare, anpassa sina interna resurser för att skapa resurssnåla och kostnadseffektiva processer, för att i slutändan genomföra en framgångsrik affärsstrategi. Utan en strategi för drift, så kämpar företag med att uppnå sina affärsmål och leverera de upplevelser kunderna förväntar sig.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you