Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Strategi för drift

Vad är strategi för drift?

Strategi för drift är utvecklingen av en plan för att genomföra ett företags affärs- och kundupplevelsestrategi. En väldefinierad verksamhetsstrategi anpassar och optimerar processer och resurser för att uppnå önskade affärsresultat.

Vad är affärsnyttan med strategi för drift?

Företag med en väldefinierad och dokumenterad verksamhetsstyrning är bättre rustade att arbeta mer effektivt, anpassa sina interna resurser för att skapa magra och kostnadseffektiva processer och i slutändan genomföra en framgångsrik affärsstrategi. Utan en verksamhetsstyrning kämpar företag för att uppnå sina affärsmål och leverera de upplevelser kunderna förväntar sig.

Strategi för drift - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista