carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Drifteffektivitet

Vad är drifteffektivitet?

Drifteffektivitet (operational efficiency) är att få mer gjort snabbare, till lägre kostnad och högre noggrannhet, genom att ta bort interna hinder och ineffektivitet som gör affärsprocesser långsamma, besvärliga och felaktiga.

Vad är affärsnyttan med drifteffektivitet?

Med drifteffektiviteten på plats kan ett företag drivas snabbare för att bättre ge service och tillgodose sina kunders önskemål och behov. Drifteffektiviteten förbättrar också medarbetarnas upplevelse, eftersom personalen ägnar sig mindre åt att lösa problem, och får mer tid på att ge service åt kunderna och utöka verksamheten.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you