Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Drifteffektivitet

Vad är drifteffektivitet?

Drifteffektivitet är att få mer gjort snabbare, till lägre kostnad och högre noggrannhet, genom att ta bort interna hinder och ineffektivitet som gör affärsprocesser långsamma, besvärliga och felaktiga.

Vad är affärsnyttan med drifteffektivitet?

Med drifteffektiviteten på plats kan ett företag drivas snabbare för att bättre ge service och tillgodose sina kunders önskemål och behov. Drifteffektiviteten förbättrar också medarbetarnas upplevelse, eftersom personalen ägnar sig mindre åt att lösa problem, och får mer tid på att ge service åt kunderna och utöka verksamheten.

Drifteffektivitet - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista